Loading

+380487039623vkfbtwskinicemrs   

                      

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 194 від 07.09.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 грудня 1998 р.
за N 825/3265

Про затвердження Типового положення про порядок
конкурсного відбору підприємств для утримання
житлових будинків і прибудинкових територій та
Типового договору на утримання житлових
будинків і прибудинкових територій

На виконання абзацу 2 пункту 1 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 30 липня 1998 року N 628-р ( 628-98-р ) та з
метою впровадження конкурентних засад у сфері утримання житлових
будинків та прибудинкових територій Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про порядок конкурсного
відбору підприємств для утримання житлових будинків і
прибудинкових територій (додається) та Типовий договір на
утримання житлових будинків і прибудинкових територій ( z0826-98 )
(додається). 2. Начальнику Відділу житлового господарства Корчуку І.М.
забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України наказу "Про затвердження Типового положення про порядок
конкурсного відбору підприємств для утримання житлових будинків і
прибудинкових територій та Типового договору на утримання житлових
будинків і прибудинкових територій". 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету Онищука Г.І.
Голова Комітету В.М.Гусаков
Затверджено
Наказ Державного комітету
будівництва, архітектури
та житлової політики
України 07.09.98 N 194
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 1998 р.
за N 825/3265

Типове положення
про порядок конкурсного відбору підприємств для
утримання житлових будинків і прибудинкових територій
Загальні положення
1. Типове положення про порядок конкурсного відбору
підприємств для утримання житлових будинків і прибудинкових
територій (далі - Типове положення) визначає порядок організації і
проведення конкурсного відбору підприємств усіх форм власності для
утримання житлових будинків і прибудинкових територій. 2. Підставою для проведення конкурсу є незадовільний стан
виконання комплексу послуг з утримання житла, великий обсяг
невиконаних робіт з ремонту та утримання будинків, а також скарги
мешканців на якість послуг та стан житлового фонду. 3. Метою здійснення конкурсного відбору підприємств для
утримання житлових будинків і прибудинкових територій є
забезпечення ефективного збереження житлового фонду та продовження
терміну його служби, зниження вартості послуг, підвищення якості
надання послуг з обслуговування та ремонту житлового фонду і
прибудинкових територій. 4. Рішення про проведення конкурсу приймає власник житлового
фонду, який є організатором конкурсу. Він гарантує рівні умови
всім учасникам, незалежно від форми власності і місця
розташування. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків,
житлово-будівельні кооперативи можуть самостійно залучати
підрядників для обслуговування будинку. 5. Відбір підприємств для утримання житлових будинків і
прибудинкових територій проводиться на основі конкурсу. 6. До участі в конкурсі допускаються підприємства усіх форм
власності, установчим завданням яких є надання послуг з утримання
житлових будинків і прибудинкових територій. 7. До участі в конкурсі не допускаються підприємства, які: ліквідуються; визнані банкрутами; установчі документи яких визнані недійсними в судовому
порядку.
Терміни та визначення
8. Власник житлового фонду - суб'єкт права власності на
житло. 9. Виконавець - підприємство, установа, організація, юридична
особа, яке(яка) уклало(а) договір на надання послуг з утримання
житлових будинків і прибудинкових територій. 10. Замовник - власник житлового фонду. 11. Заявка - сукупність документів, що подаються на конкурс. 12. Об'єднання співвласників - господарська організація і
юридична особа, створена виключно для обслуговування, ремонту і
реконструкції жилого будинку та утримання прибудинкової території. 13. Орган, уповноважений управляти житловим фондом, - орган
виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який здійснює
безпосередню реалізацію житлової політики на місцях. 14. Потенційний учасник - підприємство, установа,
організація, юридична особа, яке(яка) офіційно подало(а) заявку
про бажання взяти участь у конкурсі з надання послуг з утримання
житлових будинків і прибудинкових територій. 15. Прибудинкова територія - виділена в установлених межах
земельна ділянка, на якій розташовані багатоквартирний будинок
(будинки), допоміжні будівлі та споруди, призначені для його
обслуговування та забезпечення сприятливих умов проживання
мешканців. 16. Утримання житлового будинку - комплекс робіт, спрямований
на створення належних умов перебування та життєзабезпечення в
будинку громадян та на забезпечення утримання житлового фонду й
прибудинкових територій (санітарне й технічне обслуговування та
ремонт будинку). 17. Житловий фонд - жилі будинки, а також жилі приміщення в
інших будівлях, що знаходяться на території України. Житловий фонд включає: жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать
державі (державний житловий фонд); жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать
колгоспам та іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням,
профспілковим та іншим громадським організаціям (громадський
житловий фонд); жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам
(фонд житлово-будівельних кооперативів); жилі будинки, що є в приватній власності громадян (приватний
житловий фонд).
Порядок організації та проведення конкурсу
18. Для організації та проведення конкурсу організатор
конкурсу: складає та доводить до потенційних учасників інформаційне
повідомлення про проведення конкурсу через засоби масової
інформації не пізніше ніж за місяць до його початку. Інформаційне повідомлення має включати в себе таку
інформацію: найменування організатора конкурсу (адреса, телефон); місцезнаходження та технічна характеристика житлового фонду й
прибудинкових територій, для утримання яких оголошується конкурс; перелік документів, потрібних для участі в конкурсі - заявка; дата проведення конкурсу та кінцевий строк приймання заяв на
участь у конкурсі; критерії визначення переможців. 19. Організатор конкурсу проводить попередні збори
потенційних учасників конкурсу з метою їх ознайомлення з програмою
конкурсу та вимогами до складання заявок. Заявка повинна містити: заяву на участь у конкурсі; інформацію про учасника конкурсу, підтверджену копіями
установчих документів; документально підтверджені дані про професійний досвід та
кваліфікацію працівників підприємств, які беруть участь у
конкурсі; обгрунтовані пропозиції учасника про вартість обслуговування
1 кв.м загальної площі житлового фонду, який виставляється на
конкурс. 20. Організатор конкурсу організовує огляд учасниками
конкурсу житлового фонду та прибудинкових територій, які
виставляються на конкурс. 21. Для проведення конкурсу організатор конкурсу створює
комісію. Склад комісії та Положення про конкурсну комісію
затверджуються рішенням органу, уповноваженого управляти житловим
фондом. Головою комісії призначається заступник голови органу,
уповноваженого управляти житловим фондом, який відповідає за
впровадження конкуренції у сфері обслуговування та ремонту
житлового фонду. До складу конкурсної комісії не можуть входити
представники підприємств і організацій, які будуть брати або
можуть брати участь у конкурсі. До складу конкурсної комісії включаються фахівці в галузі
обслуговування та ремонту житлового фонду та представники
громадськості, залучення яких до роботи в конкурсній комісії
власник житлового фонду вважає за доцільне. 22. Конкурсна комісія: перевіряє наявність потрібних документів у поданих заявках; готує відмову для підприємств в участі в конкурсі, якщо ними
не подана в зазначений строк у повному обсязі заявка на участь у
конкурсі; у зазначені день та час розкриває конверти та оголошує
пропозиції учасників; проводить співбесіди з учасниками конкурсу та оцінює їх
діяльність та пропозиції; ухвалює рішення про переможця конкурсу на підставі
результатів співбесіди з учасниками. Метою співбесіди є виявлення спроможності конкурсанта
виконувати завдання з утримання житлових будинків і прибудинкових
територій, уточнення інформації, яка міститься в заявках, а також
одержання додаткових відомостей про учасника. Під час співбесіди кожен член комісії заповнює оціночну
таблицю, яка передбачає відповідне число балів для кожного
учасника. Переможцем конкурсу визначається учасник, який набрав
максимальне число балів. 23. Показники учасників конкурсу оцінюються за такими
критеріями: досвід роботи з утримання житлових будинків і прибудинкових територій - до 25 балів кваліфікація персоналу - до 20 балів план роботи - до 15 балів вартість обслуговування - до 20 балів співбесіда - до 20 балів
Разом - до 100 балів
Винагорода за повноту складення заявки + 5 балів Відгуки з попередніх місць роботи + 5 балів Максимально можлива кількість - до 110 балів
24. Основним критерієм визначення переможця є професійний
досвід його роботи, запропонована ним вартість обслуговування
1 кв.м загальної площі житлового фонду та результати співбесіди. 25. За результатами відбору конкурсною комісією складається
підсумковий протокол, який містить такі дані: склад комісії; місцезнаходження житлового фонду й прибудинкових територій; найменування учасників; загальна кількість балів, набраних кожним учасником; визнання переможця та його найменування; запропонована переможцем вартість обслуговування 1 кв.м
загальної площі житлового фонду. 26. Переможцю конкурсу надається право укладати договір з
органом, що виконує функції замовника, на виконання робіт з
утримання житлових будинків і прибудинкових територій, надання
населенню послуг з тепло-, водопостачання, водовідведення та
електропостачання. 27. У разі порушення процедури проведення конкурсу, інших
умов цього Положення учасники конкурсу мають право оскаржити таке
порушення в заяві до керівника органу, уповноваженого управляти
житловим фондом. Керівник органу, уповноваженого управляти житловим фондом, у
разі виявлення порушень процедури проведення конкурсу чи
фальсифікації результатів конкурсу може призначити повторний
конкурс. 28. У разі незгоди учасника конкурсу з рішенням керівника
органу, уповноваженого управляти житловим фондом, він має право
звернутися для вирішення спору до арбітражного суду.
                     
 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА 
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Д О Г О В І Р
N 194 від 07.09.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 грудня 1998 р.
за N 826/3266
Затверджено
Наказ Державного комітету
будівництва, архітектури
та житлової політики
України 07.09.98 N 194
( z0825-98 )

Типовий договір
на утримання житлових будинків
і прибудинкових територій

_________________ "___" ______________ 199_ р.
(населений пункт) (дата укладення)
Власник житлового фонду _____________________________________ __________________________________________________________________
(далі - Замовник) в особі _______________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Статуту/Положення/,Установчого договору _______ _________________________________________________________________,
(Статут/Положення/,Установчий договір) з одного боку, та ________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації) (далі - Виконавець) в особі _____________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Статуту/Положення/,Установчого договору _______
_________________________________________________________________,
(Статут/Положення/,Установчий договір) з другого боку, уклали цей Договір про таке:
Предмет та мета договору
1. Предметом Договору є передача Замовником Виконавцю функцій
з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, надання
житлово-комунальних послуг та проведення розрахунків з
квартиронаймачами і власниками житлових приміщень. 2. Мета Договору - забезпечення кваліфікованого, якісного,
гарантованого обслуговування та ремонту житлового фонду, його
технічного обладнання, надання житлово-комунальних послуг,
дотримання санітарного стану прибудинкових територій для створення
мешканцям будинків належних умов проживання. 3. Вартість усіх робіт за Договором становить на рік ________ _____________________________________________________ тис.гривень.
(сума літерами)
Обов'язки сторін
4. Замовник зобов'язується: забезпечити Виконавця технічною та проектно-кошторисною
документацією на будівлі та споруди, які віднесені до житлового
фонду; передати в оренду Виконавцю відповідно до акта
приймання-передачі виробничі та складські приміщення, техніку,
устаткування та обладнання; проводити обстеження санітарно-технічного стану будинків та
прибудинкових територій, переданих на обслуговування Виконавцю,
оцінювати якість виконання доручених робіт, підсумки обстеження та
перевірок оформляти актом про приймання робіт, один примірник
якого протягом доби передавати Виконавцю; своєчасно оплачувати виконані Виконавцем роботи; перераховувати Виконавцю окремим рядком кошти в межах,
визначених місцевим бюджетом щодо пільгової категорії громадян та
громадян, яким надаються субсидії, для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг; сприяти Виконавцю у вирішенні питань, що виникають між
комунальними підприємствами та Виконавцем і пов'язані з тепло-,
водо-, газо-, електропостачанням житлового фонду та ліквідацією
аварійних ситуацій інженерних комунікацій на території
розташування житлового фонду, переданого на обслуговування
Виконавцю; сприяти Виконавцю у розвитку його силами інфраструктури
мікрорайону, житловий фонд якого передано на його обслуговування. 5. Виконавець зобов'язується: забезпечити якісне утримання житлових будинків і
прибудинкових територій відповідно до вимог законодавства,
нормативних документів та умов Договору; своєчасно вживати заходів щодо уникнення та ліквідації
аварійних ситуацій, пов'язаних з технічним станом житлових
будинків та їх інженерним обладнанням; відшкодовувати збитки, завдані майну, житловому приміщенню,
та шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю мешканців будинків внаслідок
наявності недоліків у наданні послуг, у розмірі й порядку згідно з
чинним законодавством України; надавати Замовнику потрібну інформацію, безпосередньо
пов'язану з питаннями утримання житлових будинків і прибудинкових
територій; забезпечити збереження переданого йому в оренду майна, а
після завершення терміну дії Договору або після його розірвання в
установленому законодавством порядку повернути його Замовнику в
стані, зазначеному в акті приймання-передачі, з урахуванням
амортизаційного зносу; відшкодувати Замовнику вартість пошкодженого, зруйнованого чи
знищеного майна, переданого йому в користування відповідно до акта
приймання-передачі; вести облік виконання робіт з обслуговування та ремонту
житлового фонду і прибудинкових територій, а також фінансову та
бухгалтерську документацію.
Права сторін
6. Замовник має право: відмовитися повністю або частково від послуг Виконавця в разі
невиконання або систематичного неякісного виконання ним робіт,
зазначених у Договорі, обгрунтувавши причини такої відмови та
попередивши Виконавця не менш як за три місяці; на підставі складених актів зменшити розмір оплати до 50
відсотків у разі незадовільного виконання Виконавцем зазначених у
Договорі робіт; пред'явити Виконавцю вимогу про відшкодування збитків,
завданих внаслідок незадовільного санітарного утримання території,
порушення в обслуговуванні житлового фонду; вимагати від Виконавця компенсації вартості знищеного чи
пошкодженого майна, переданого йому в оренду на час виконання
робіт. 7. Виконавець має право: залучати субпідрядників для виконання зазначених у Договорі
робіт (послуг); подавати пропозиції Замовнику щодо розвитку інфраструктури
території, де розташовано житловий фонд, переданий для
обслуговування Виконавцю; розірвати Договір із Замовником у разі невиконання ним
обов'язків, зазначених у Договорі, попередивши Замовника не менш
ніж за три місяці.
Розрахунки та санкції за договором
8. Кошторис планових обсягів робіт, який додається до
Договору, підлягає щоквартальному уточненню сторонами з
урахуванням зміни цін і тарифів. 9. Послуги аварійної диспетчерської служби оплачуються згідно
з додатково укладеною угодою за діючими цінами і тарифами. Так
само встановлюються відносини між Виконавцем та об'єднаними
диспетчерськими системами. 10. У Договорі якісні рівні робіт для визначення розміру їх
оплати визначаються як незадовільне, задовільне і відмінне
виконання. Незадовільне виконання робіт: результати перевірки свідчать, що Виконавець не виконує
роботи відповідно до вимог нормативно-технічної документації та
умов Договору або виконує їх не в повному обсязі; терміни виконання поточного та аварійного ремонтів не
дотримуються; порушуються графіки профілактичного ремонту; будинки не завжди відповідають санітарному стану,
конструктивні елементи та інженерні системи працюють з відхиленням
від заданих параметрів, житлово-комунальні послуги не відповідають
нормативно-технічній документації; від мешканців надходять обгрунтовані скарги; не додержуються терміни здачі звітності. У разі незадовільного виконання робіт Замовник інформує про
це Виконавця в письмовій формі (формі акта). Виконавець подає
Замовнику план та графік усунення недоліків у роботі, а Замовник
надає Виконавцю певний час на виправлення недоліків. Якщо всі
належні роботи не виконані, а недоліки не усунуті протягом
установленого терміну, то оплата за Договором проводиться
відповідно до абзацу 2 пункту 6 Договору. Задовільне виконання робіт: результати перевірки свідчать, що Виконавець виконує всі
роботи відповідно до умов нормативно-технічної документації та
умов Договору; виконання поточного та аварійного ремонтів здійснюється в
установлені терміни; додержуються графіки профілактичного ремонту та підготовки
будинків до сезонної експлуатації; будинки та системи інженерного обладнання утримуються в
належному стані, а прибудинкові території та сходові клітки
будинків - у чистоті; опитування мешканців свідчить про задовільну роботу
Виконавця; звіти здаються в установлені терміни. За задовільне виконання робіт Виконавець одержує плату
відповідно до умов Договору. Відмінне виконання робіт: результати перевірки свідчать, що Виконавець виконує роботи
відповідно до умов Договору та на високому рівні; поточний та аварійний ремонти виконуються швидше ніж
установлено нормативними документами; профілактичний ремонт провадиться з випередженням графіка; конструктивні елементи та системи інженерного обладнання
будинків справні і функціонують у заданому режимі, прибудинкові
території утримуються в чистоті та мають належний рівень
упорядкування; відсутні витоки води і втрати теплової та електричної
енергії; опитування мешканців свідчить про значне поліпшення якості
виконання робіт (надання послуг); звіти складаються якісно і здаються в установлені терміни. За відмінне виконання робіт розмір оплати, передбачений
Договором, збільшується за домовленістю сторін.
Термін дії договору
11. Договір укладається на ________ років, набуває чинності з
дня його підписання та за згодою сторін може бути продовжений. 12. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна
зі сторін не висловила наміру внести до нього зміни або
доповнення, то він продовжується на наступний термін. 13. Зміни в Договорі по істотних умовах вносяться сторонами в
узгодженому порядку. 14. Договір припиняє свою дію у випадку підписання нового
договору, який відповідає новим нормативним актам і Законам
України.
Інші умови
15. Суперечності, не усунені шляхом переговорів, вирішуються
в судовому порядку згідно із законодавством. 16. Договір складається у двох примірниках і зберігається в
кожної зі сторін. 17. До Договору додаються: перелік переданих Замовником Виконавцю на обслуговування
житлових будинків та прибудинкових територій з їх технічною
характеристикою, якісними, кількісними, вартісними показниками; дані про площу прибудинкової території, схеми площі, яка
передається на утримання; акт приймання-передачі Виконавцю рухомого та нерухомого майна
в оренду на час виконання робіт, обслуговування; планові обсяги робіт у вартісному вираженні, виходячи з
діючих на момент укладення Договору цін і тарифів, та перелік
робіт, послуг, визначених Замовником.
Замовник: Виконавець: ____________________________ ____________________________
Юридична адреса Юридична адреса
Банківські реквізити Банківські реквізити
Підпис Підпис
М.п. М.п.

Одесситы-жители поселка "Сахарный" не сегодня-завтра могут оказаться без крыши над головой. 
24.04.2012г. Телеканал "Круг". Ирина Мунтян.

Юрист Сергей Золотопуп, житель поселка Надежа Мошняга.

semejnoe pravo

Семейное право Украины. 
Видеоурок - презентация.

Бесплатный видео-урок

Бесплатный видеоурок

Logo VP

 


remont obuvi