Loading

+380487039623vkfbtwskinicemrs   

Перелік нормативно-правових актів, що регулюють порядок створення та діяльності юридичних осіб – неприбуткових установ і організацій в Україні


 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV;
 2. Господарський кодекс України вiд 16 січня 2003р.  № 436-IV;
 3. Закон  України вiд 15 травня 2003р.  № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;
 4. Державний класифікатор «Класифікація видів економічної діяльності (NАCE, Rev. 1.1 – 2002) ДК 009:2005», затверджений наказом Держспоживстандарту України № 375 від 26 грудня 2005 р.;
 5. Державний класифікатор «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» (КОПФГ), затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 р. № 97;
 6. Форми реєстраційних карток затверджені Наказом Держкомпідприємництва України від 20.04.2007 № 54 "Про затвердження форм реєстраційних карток";
 7. Закон України «Про систему центральних органів виконавчої влади» вiд 15.12.1999  № 1572/99;
 8. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» вiд 09 квітня 1999р.  № 586-XIV;
 9. Закон України «Про місцеве самоврядування» вiд 21 травня 1997р.  № 280/97-ВР;
 10. Закон України «Про судоустрій і статус суддів « вiд 07 липня 2010р.  № 2453-VI;
 11. Закон України «Про органи самоорганізації населення» вiд 11 липня 2001р.  № 2625-III;
 12. Конституція України вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР (див ст.36-37);
 13. Закон України від 16 червня 1992 року № 2460-ХІІ «Про об’єднання громадян»;
 14. Закон України від 1 грудня 1998 року № 281-ХІV «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 140 «Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян»;
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N145 "Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні"т;
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 143 «Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян».;
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 144 «Про порядок реєстрації символіки об’єднань громадян»;
 19. Наказ Міністерства юстиції України від 8 липня 2011р. «Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань»;
 20. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991р. № 875-XII;
 21. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991р. N 1977-XII;
 22. Закон України «Про наукові парки» вiд 25 липня 2009р.  № 1563-VI;
 23. Закон України «Про освіту» вiд 23 травня 1991р.  № 1060-XII;
 24. Закон  України «Про загальну середню освіту» вiд 13 травня 1999р.  № 651-XIV;
 25. Закон України «Про професійно-технічну» освіту від 10.02.1998р.  № 103/98-ВР;
 26. Закон  України «Про дошкільну освіту» вiд 11 липня 2001р.  № 2628-III;
 27. Закон  України «Про позашкільну освіту» вiд 22 червня 2000р.  № 1841-III;
 28. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-III;
 29. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» вiд 19 листопада 1992р.  № 2801-XII;
 30. Закон України «Про ветеринарну медицину» вiд 25.06.1992  № 2498-XII;
 31. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» вiд 16 червня 1992р.  № 2456-XII;
 32. Закон України «Про музеї та музейну справу» вiд 29 червня 1995р.  № 249/95-ВР;
 33. Закон України «Про кредитні спілки» вiд 20 грудня 2001р.  № 2908-III;
 34. Закон України  «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III;
 35. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» від 28 серпня 2003р. N 41;
 36. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ» від 22 червня 2004р.  N 1099;
 37. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» вiд 09 липня 2003р.  № 1057-IV;
 38. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» вiд 23 квітня 1991р.  № 987-XII;
 39. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року  № 1045-XIV;
 40. Закон України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" від 7 жовтня 1997р № 554/97-ВР;
 41. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності" від 1 червня 1998 р. № 762;
 42. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. N 1017 "Питання державної реєстрації творчих спілок" із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 року N 501.
 43. Закон України від 24 травня 2001 року N 2436-III "Про організації роботодавців";
 44. Закон України  «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997р.  № 531/97-ВР;
 45. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій" від 30 березня 1998 р. N 382
 46. Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри і порядок справляння плати за державну реєстрацію благодійних організацій" від 30 березня 1998 р. N 383;
 47. Закон України від 2 грудня 1997 року N 671/97-ВР " Про торгово-промислові палати в Україні";
 48. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1998 р. N 356 "Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово-промислових палат";
 49. Наказ Міністерства юстиції України від 8 червня 1998 року N35/5 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації торгово-промислових палат";
 50. Закон  України «Про адвокатуру» вiд 19.12.1992  № 2887-XII;
 51. Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003р. № 1087-IV;
 52. Закон України «Про споживчу кооперацію вiд 10 квітня 1992р.  № 2265-XII;
 53. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» вiд 17 липня 1997р.  № 469/97-ВР;
 54. Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001  № 2866-III;
 55. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 11 жовтня 2002р.  № 1521 «Про реалізацію Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», якою затверджені: «Порядок державної    реєстрації    об'єднань    співвласників багатоквартирного будинку», «Порядок передачі  житлового  комплексу  або  його  частини  з балансу на баланс», «Порядок проведення    розрахунків    з   членами   об'єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку,  які  мають  перед  ним заборгованість,  за  виконані ними роботи з утримання неподільного та загального майна об'єднання», «Порядок створення спеціальних фондів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»;
 56. Закон України «Про третейські суди» вiд 11 травня 2004  № 1701-IV;
 57. Закон  України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» вiд 23.09.1999  № 1105-XIV;
 58. Наказ Міністерства юстиції України від 16 серпня 2000р. «Про затвердження Порядку реєстрації статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і статутів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами України».

Одесситы-жители поселка "Сахарный" не сегодня-завтра могут оказаться без крыши над головой. 
24.04.2012г. Телеканал "Круг". Ирина Мунтян.

Юрист Сергей Золотопуп, житель поселка Надежа Мошняга.

semejnoe pravo

Семейное право Украины. 
Видеоурок - презентация.

Бесплатный видео-урок

Бесплатный видеоурок

Logo VP

 


remont obuvi