Loading

+380487039623vkfbtwskinicemrs   

  Одесситы смогли отстоять свое жилье, приморские зеленые склоны и парки города.  
  Наряду с митингом протеста под стенами мэрии далеко не последнюю роль сыграли  индивидуальные и коллективные обращения одесситов в адрес сессии Одесского городского совета и прокурора города Одессы, поддержка, оказанная людям  прокуратурой города Одессы, Минрегионстроем Украины и Минжилкоммунхозом Украины, Государственной земельной инспекцией в Одесской области. 

Подробнее...

  В передаче обсуждаются проблемы, возникающие в связи с коммунальными квартирами
                      

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 194 від 07.09.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 грудня 1998 р.
за N 825/3265

Про затвердження Типового положення про порядок
конкурсного відбору підприємств для утримання
житлових будинків і прибудинкових територій та
Типового договору на утримання житлових
будинків і прибудинкових територій

На виконання абзацу 2 пункту 1 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 30 липня 1998 року N 628-р ( 628-98-р ) та з
метою впровадження конкурентних засад у сфері утримання житлових
будинків та прибудинкових територій Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про порядок конкурсного
відбору підприємств для утримання житлових будинків і
прибудинкових територій (додається) та Типовий договір на
утримання житлових будинків і прибудинкових територій ( z0826-98 )
(додається). 2. Начальнику Відділу житлового господарства Корчуку І.М.
забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України наказу "Про затвердження Типового положення про порядок
конкурсного відбору підприємств для утримання житлових будинків і
прибудинкових територій та Типового договору на утримання житлових
будинків і прибудинкових територій". 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету Онищука Г.І.
Голова Комітету В.М.Гусаков
Затверджено
Наказ Державного комітету
будівництва, архітектури
та житлової політики
України 07.09.98 N 194
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 1998 р.
за N 825/3265

Типове положення
про порядок конкурсного відбору підприємств для
утримання житлових будинків і прибудинкових територій
Загальні положення
1. Типове положення про порядок конкурсного відбору
підприємств для утримання житлових будинків і прибудинкових
територій (далі - Типове положення) визначає порядок організації і
проведення конкурсного відбору підприємств усіх форм власності для
утримання житлових будинків і прибудинкових територій. 2. Підставою для проведення конкурсу є незадовільний стан
виконання комплексу послуг з утримання житла, великий обсяг
невиконаних робіт з ремонту та утримання будинків, а також скарги
мешканців на якість послуг та стан житлового фонду. 3. Метою здійснення конкурсного відбору підприємств для
утримання житлових будинків і прибудинкових територій є
забезпечення ефективного збереження житлового фонду та продовження
терміну його служби, зниження вартості послуг, підвищення якості
надання послуг з обслуговування та ремонту житлового фонду і
прибудинкових територій. 4. Рішення про проведення конкурсу приймає власник житлового
фонду, який є організатором конкурсу. Він гарантує рівні умови
всім учасникам, незалежно від форми власності і місця
розташування. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків,
житлово-будівельні кооперативи можуть самостійно залучати
підрядників для обслуговування будинку. 5. Відбір підприємств для утримання житлових будинків і
прибудинкових територій проводиться на основі конкурсу. 6. До участі в конкурсі допускаються підприємства усіх форм
власності, установчим завданням яких є надання послуг з утримання
житлових будинків і прибудинкових територій. 7. До участі в конкурсі не допускаються підприємства, які: ліквідуються; визнані банкрутами; установчі документи яких визнані недійсними в судовому
порядку.
Терміни та визначення
8. Власник житлового фонду - суб'єкт права власності на
житло. 9. Виконавець - підприємство, установа, організація, юридична
особа, яке(яка) уклало(а) договір на надання послуг з утримання
житлових будинків і прибудинкових територій. 10. Замовник - власник житлового фонду. 11. Заявка - сукупність документів, що подаються на конкурс. 12. Об'єднання співвласників - господарська організація і
юридична особа, створена виключно для обслуговування, ремонту і
реконструкції жилого будинку та утримання прибудинкової території. 13. Орган, уповноважений управляти житловим фондом, - орган
виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який здійснює
безпосередню реалізацію житлової політики на місцях. 14. Потенційний учасник - підприємство, установа,
організація, юридична особа, яке(яка) офіційно подало(а) заявку
про бажання взяти участь у конкурсі з надання послуг з утримання
житлових будинків і прибудинкових територій. 15. Прибудинкова територія - виділена в установлених межах
земельна ділянка, на якій розташовані багатоквартирний будинок
(будинки), допоміжні будівлі та споруди, призначені для його
обслуговування та забезпечення сприятливих умов проживання
мешканців. 16. Утримання житлового будинку - комплекс робіт, спрямований
на створення належних умов перебування та життєзабезпечення в
будинку громадян та на забезпечення утримання житлового фонду й
прибудинкових територій (санітарне й технічне обслуговування та
ремонт будинку). 17. Житловий фонд - жилі будинки, а також жилі приміщення в
інших будівлях, що знаходяться на території України. Житловий фонд включає: жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать
державі (державний житловий фонд); жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать
колгоспам та іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням,
профспілковим та іншим громадським організаціям (громадський
житловий фонд); жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам
(фонд житлово-будівельних кооперативів); жилі будинки, що є в приватній власності громадян (приватний
житловий фонд).
Порядок організації та проведення конкурсу
18. Для організації та проведення конкурсу організатор
конкурсу: складає та доводить до потенційних учасників інформаційне
повідомлення про проведення конкурсу через засоби масової
інформації не пізніше ніж за місяць до його початку. Інформаційне повідомлення має включати в себе таку
інформацію: найменування організатора конкурсу (адреса, телефон); місцезнаходження та технічна характеристика житлового фонду й
прибудинкових територій, для утримання яких оголошується конкурс; перелік документів, потрібних для участі в конкурсі - заявка; дата проведення конкурсу та кінцевий строк приймання заяв на
участь у конкурсі; критерії визначення переможців. 19. Організатор конкурсу проводить попередні збори
потенційних учасників конкурсу з метою їх ознайомлення з програмою
конкурсу та вимогами до складання заявок. Заявка повинна містити: заяву на участь у конкурсі; інформацію про учасника конкурсу, підтверджену копіями
установчих документів; документально підтверджені дані про професійний досвід та
кваліфікацію працівників підприємств, які беруть участь у
конкурсі; обгрунтовані пропозиції учасника про вартість обслуговування
1 кв.м загальної площі житлового фонду, який виставляється на
конкурс. 20. Організатор конкурсу організовує огляд учасниками
конкурсу житлового фонду та прибудинкових територій, які
виставляються на конкурс. 21. Для проведення конкурсу організатор конкурсу створює
комісію. Склад комісії та Положення про конкурсну комісію
затверджуються рішенням органу, уповноваженого управляти житловим
фондом. Головою комісії призначається заступник голови органу,
уповноваженого управляти житловим фондом, який відповідає за
впровадження конкуренції у сфері обслуговування та ремонту
житлового фонду. До складу конкурсної комісії не можуть входити
представники підприємств і організацій, які будуть брати або
можуть брати участь у конкурсі. До складу конкурсної комісії включаються фахівці в галузі
обслуговування та ремонту житлового фонду та представники
громадськості, залучення яких до роботи в конкурсній комісії
власник житлового фонду вважає за доцільне. 22. Конкурсна комісія: перевіряє наявність потрібних документів у поданих заявках; готує відмову для підприємств в участі в конкурсі, якщо ними
не подана в зазначений строк у повному обсязі заявка на участь у
конкурсі; у зазначені день та час розкриває конверти та оголошує
пропозиції учасників; проводить співбесіди з учасниками конкурсу та оцінює їх
діяльність та пропозиції; ухвалює рішення про переможця конкурсу на підставі
результатів співбесіди з учасниками. Метою співбесіди є виявлення спроможності конкурсанта
виконувати завдання з утримання житлових будинків і прибудинкових
територій, уточнення інформації, яка міститься в заявках, а також
одержання додаткових відомостей про учасника. Під час співбесіди кожен член комісії заповнює оціночну
таблицю, яка передбачає відповідне число балів для кожного
учасника. Переможцем конкурсу визначається учасник, який набрав
максимальне число балів. 23. Показники учасників конкурсу оцінюються за такими
критеріями: досвід роботи з утримання житлових будинків і прибудинкових територій - до 25 балів кваліфікація персоналу - до 20 балів план роботи - до 15 балів вартість обслуговування - до 20 балів співбесіда - до 20 балів
Разом - до 100 балів
Винагорода за повноту складення заявки + 5 балів Відгуки з попередніх місць роботи + 5 балів Максимально можлива кількість - до 110 балів
24. Основним критерієм визначення переможця є професійний
досвід його роботи, запропонована ним вартість обслуговування
1 кв.м загальної площі житлового фонду та результати співбесіди. 25. За результатами відбору конкурсною комісією складається
підсумковий протокол, який містить такі дані: склад комісії; місцезнаходження житлового фонду й прибудинкових територій; найменування учасників; загальна кількість балів, набраних кожним учасником; визнання переможця та його найменування; запропонована переможцем вартість обслуговування 1 кв.м
загальної площі житлового фонду. 26. Переможцю конкурсу надається право укладати договір з
органом, що виконує функції замовника, на виконання робіт з
утримання житлових будинків і прибудинкових територій, надання
населенню послуг з тепло-, водопостачання, водовідведення та
електропостачання. 27. У разі порушення процедури проведення конкурсу, інших
умов цього Положення учасники конкурсу мають право оскаржити таке
порушення в заяві до керівника органу, уповноваженого управляти
житловим фондом. Керівник органу, уповноваженого управляти житловим фондом, у
разі виявлення порушень процедури проведення конкурсу чи
фальсифікації результатів конкурсу може призначити повторний
конкурс. 28. У разі незгоди учасника конкурсу з рішенням керівника
органу, уповноваженого управляти житловим фондом, він має право
звернутися для вирішення спору до арбітражного суду.
                     
 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА 
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Д О Г О В І Р
N 194 від 07.09.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 грудня 1998 р.
за N 826/3266
Затверджено
Наказ Державного комітету
будівництва, архітектури
та житлової політики
України 07.09.98 N 194
( z0825-98 )

Типовий договір
на утримання житлових будинків
і прибудинкових територій

_________________ "___" ______________ 199_ р.
(населений пункт) (дата укладення)
Власник житлового фонду _____________________________________ __________________________________________________________________
(далі - Замовник) в особі _______________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Статуту/Положення/,Установчого договору _______ _________________________________________________________________,
(Статут/Положення/,Установчий договір) з одного боку, та ________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації) (далі - Виконавець) в особі _____________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Статуту/Положення/,Установчого договору _______
_________________________________________________________________,
(Статут/Положення/,Установчий договір) з другого боку, уклали цей Договір про таке:
Предмет та мета договору
1. Предметом Договору є передача Замовником Виконавцю функцій
з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, надання
житлово-комунальних послуг та проведення розрахунків з
квартиронаймачами і власниками житлових приміщень. 2. Мета Договору - забезпечення кваліфікованого, якісного,
гарантованого обслуговування та ремонту житлового фонду, його
технічного обладнання, надання житлово-комунальних послуг,
дотримання санітарного стану прибудинкових територій для створення
мешканцям будинків належних умов проживання. 3. Вартість усіх робіт за Договором становить на рік ________ _____________________________________________________ тис.гривень.
(сума літерами)
Обов'язки сторін
4. Замовник зобов'язується: забезпечити Виконавця технічною та проектно-кошторисною
документацією на будівлі та споруди, які віднесені до житлового
фонду; передати в оренду Виконавцю відповідно до акта
приймання-передачі виробничі та складські приміщення, техніку,
устаткування та обладнання; проводити обстеження санітарно-технічного стану будинків та
прибудинкових територій, переданих на обслуговування Виконавцю,
оцінювати якість виконання доручених робіт, підсумки обстеження та
перевірок оформляти актом про приймання робіт, один примірник
якого протягом доби передавати Виконавцю; своєчасно оплачувати виконані Виконавцем роботи; перераховувати Виконавцю окремим рядком кошти в межах,
визначених місцевим бюджетом щодо пільгової категорії громадян та
громадян, яким надаються субсидії, для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг; сприяти Виконавцю у вирішенні питань, що виникають між
комунальними підприємствами та Виконавцем і пов'язані з тепло-,
водо-, газо-, електропостачанням житлового фонду та ліквідацією
аварійних ситуацій інженерних комунікацій на території
розташування житлового фонду, переданого на обслуговування
Виконавцю; сприяти Виконавцю у розвитку його силами інфраструктури
мікрорайону, житловий фонд якого передано на його обслуговування. 5. Виконавець зобов'язується: забезпечити якісне утримання житлових будинків і
прибудинкових територій відповідно до вимог законодавства,
нормативних документів та умов Договору; своєчасно вживати заходів щодо уникнення та ліквідації
аварійних ситуацій, пов'язаних з технічним станом житлових
будинків та їх інженерним обладнанням; відшкодовувати збитки, завдані майну, житловому приміщенню,
та шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю мешканців будинків внаслідок
наявності недоліків у наданні послуг, у розмірі й порядку згідно з
чинним законодавством України; надавати Замовнику потрібну інформацію, безпосередньо
пов'язану з питаннями утримання житлових будинків і прибудинкових
територій; забезпечити збереження переданого йому в оренду майна, а
після завершення терміну дії Договору або після його розірвання в
установленому законодавством порядку повернути його Замовнику в
стані, зазначеному в акті приймання-передачі, з урахуванням
амортизаційного зносу; відшкодувати Замовнику вартість пошкодженого, зруйнованого чи
знищеного майна, переданого йому в користування відповідно до акта
приймання-передачі; вести облік виконання робіт з обслуговування та ремонту
житлового фонду і прибудинкових територій, а також фінансову та
бухгалтерську документацію.
Права сторін
6. Замовник має право: відмовитися повністю або частково від послуг Виконавця в разі
невиконання або систематичного неякісного виконання ним робіт,
зазначених у Договорі, обгрунтувавши причини такої відмови та
попередивши Виконавця не менш як за три місяці; на підставі складених актів зменшити розмір оплати до 50
відсотків у разі незадовільного виконання Виконавцем зазначених у
Договорі робіт; пред'явити Виконавцю вимогу про відшкодування збитків,
завданих внаслідок незадовільного санітарного утримання території,
порушення в обслуговуванні житлового фонду; вимагати від Виконавця компенсації вартості знищеного чи
пошкодженого майна, переданого йому в оренду на час виконання
робіт. 7. Виконавець має право: залучати субпідрядників для виконання зазначених у Договорі
робіт (послуг); подавати пропозиції Замовнику щодо розвитку інфраструктури
території, де розташовано житловий фонд, переданий для
обслуговування Виконавцю; розірвати Договір із Замовником у разі невиконання ним
обов'язків, зазначених у Договорі, попередивши Замовника не менш
ніж за три місяці.
Розрахунки та санкції за договором
8. Кошторис планових обсягів робіт, який додається до
Договору, підлягає щоквартальному уточненню сторонами з
урахуванням зміни цін і тарифів. 9. Послуги аварійної диспетчерської служби оплачуються згідно
з додатково укладеною угодою за діючими цінами і тарифами. Так
само встановлюються відносини між Виконавцем та об'єднаними
диспетчерськими системами. 10. У Договорі якісні рівні робіт для визначення розміру їх
оплати визначаються як незадовільне, задовільне і відмінне
виконання. Незадовільне виконання робіт: результати перевірки свідчать, що Виконавець не виконує
роботи відповідно до вимог нормативно-технічної документації та
умов Договору або виконує їх не в повному обсязі; терміни виконання поточного та аварійного ремонтів не
дотримуються; порушуються графіки профілактичного ремонту; будинки не завжди відповідають санітарному стану,
конструктивні елементи та інженерні системи працюють з відхиленням
від заданих параметрів, житлово-комунальні послуги не відповідають
нормативно-технічній документації; від мешканців надходять обгрунтовані скарги; не додержуються терміни здачі звітності. У разі незадовільного виконання робіт Замовник інформує про
це Виконавця в письмовій формі (формі акта). Виконавець подає
Замовнику план та графік усунення недоліків у роботі, а Замовник
надає Виконавцю певний час на виправлення недоліків. Якщо всі
належні роботи не виконані, а недоліки не усунуті протягом
установленого терміну, то оплата за Договором проводиться
відповідно до абзацу 2 пункту 6 Договору. Задовільне виконання робіт: результати перевірки свідчать, що Виконавець виконує всі
роботи відповідно до умов нормативно-технічної документації та
умов Договору; виконання поточного та аварійного ремонтів здійснюється в
установлені терміни; додержуються графіки профілактичного ремонту та підготовки
будинків до сезонної експлуатації; будинки та системи інженерного обладнання утримуються в
належному стані, а прибудинкові території та сходові клітки
будинків - у чистоті; опитування мешканців свідчить про задовільну роботу
Виконавця; звіти здаються в установлені терміни. За задовільне виконання робіт Виконавець одержує плату
відповідно до умов Договору. Відмінне виконання робіт: результати перевірки свідчать, що Виконавець виконує роботи
відповідно до умов Договору та на високому рівні; поточний та аварійний ремонти виконуються швидше ніж
установлено нормативними документами; профілактичний ремонт провадиться з випередженням графіка; конструктивні елементи та системи інженерного обладнання
будинків справні і функціонують у заданому режимі, прибудинкові
території утримуються в чистоті та мають належний рівень
упорядкування; відсутні витоки води і втрати теплової та електричної
енергії; опитування мешканців свідчить про значне поліпшення якості
виконання робіт (надання послуг); звіти складаються якісно і здаються в установлені терміни. За відмінне виконання робіт розмір оплати, передбачений
Договором, збільшується за домовленістю сторін.
Термін дії договору
11. Договір укладається на ________ років, набуває чинності з
дня його підписання та за згодою сторін може бути продовжений. 12. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна
зі сторін не висловила наміру внести до нього зміни або
доповнення, то він продовжується на наступний термін. 13. Зміни в Договорі по істотних умовах вносяться сторонами в
узгодженому порядку. 14. Договір припиняє свою дію у випадку підписання нового
договору, який відповідає новим нормативним актам і Законам
України.
Інші умови
15. Суперечності, не усунені шляхом переговорів, вирішуються
в судовому порядку згідно із законодавством. 16. Договір складається у двох примірниках і зберігається в
кожної зі сторін. 17. До Договору додаються: перелік переданих Замовником Виконавцю на обслуговування
житлових будинків та прибудинкових територій з їх технічною
характеристикою, якісними, кількісними, вартісними показниками; дані про площу прибудинкової території, схеми площі, яка
передається на утримання; акт приймання-передачі Виконавцю рухомого та нерухомого майна
в оренду на час виконання робіт, обслуговування; планові обсяги робіт у вартісному вираженні, виходячи з
діючих на момент укладення Договору цін і тарифів, та перелік
робіт, послуг, визначених Замовником.
Замовник: Виконавець: ____________________________ ____________________________
Юридична адреса Юридична адреса
Банківські реквізити Банківські реквізити
Підпис Підпис
М.п. М.п.

1. Устранение коллизий налогового законодательства и Закона Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома".

Типовой устав объединения совладельцев многоквартирного дома утвержден приказом Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства "Об утверждении Типового устава объединения совладельцев многоквартирного дома и Типового договора отношений собственников жилых и нежилых помещений и управителя" № 141 от 27.08.2003г. Однако как в результате изначально неполного отображения в нем положений, важных для эффективной работы ОСМД, так и ввиду последующих изменений в законодательстве, этот устав во многом не соответствует как нормам действующего законодательства, так и интересам совладельцев.

В первую очередь следует отметить существующую коллизию между требованиями ч.3 ст.28 Закона Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" и п."е" ч.1 п.157.1 ст.157, ч.1 п.157.10 ст.157 Налогового кодекса Украины, которая состоит в следующем. 

Частью 3 ст.28 Закона Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" установлено, что в случае ликвидации объединения средства, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между всеми собственникам помещений пропорционально совокупному размеру их взносов и обязательных платежей на содержание и ремонт неделимиого имущества, соответствующей части общего имущества, а также на другие общие расходы в многоквартирном доме.

Вместе с тем, объединения совладельцев многоквартирных домов отнесены к числу неприбыльных организаций пунктом "е" ч.1 п.157.1 ст.157, ч.1 ст.157.10 ст.157 Налогового кодекса Украины. А частью п.157.10 ст.157 Налогового кодекса Украины установлено, что доходы или имущество неприбыльных организаций не подлежат распределению между их учредителями, участниками или членами и не могут использоваться для выгоды любого отдельного учредителя, участника или члена такой неприбыльной организации, ее должностных лиц (кроме оплаты их труда и отчислений на социальные меры).

Эта коллизия может быть устранена таким путем: в первоначальной редакции устава следует отобразить норму, соответствующую вышеназванным требованиям Налогового кодекса Украины. Это позволит включить объединение в Реестр неприбыльных учреждений и организаций Украины. А в случае возникновения необходимости ликвидации объединения, у которого остаются средства после удовлетворения требований его кредиторов, нужно будет внести изменения в его устав, исключить его из Реестра неприбыльных организаций и учреждений, и провести процедуру ликвидации в соответствии с Законом "Об объединении совладельцев многоквартирного дома".

2. Несоответствия Типового устава требованиям других законов.

Пункт 1.4 Типового устава не соответствует требованиям ч.14 ст.5 Закона Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома", поскольку объединение приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации, а не с момента выдачи свидетельства о государственной регистрации. 

Типовой устав не содержит положений о порядке принятия решений его уставными органами. В частности, согласно требованиям ч.4 ст.83 и ч.2 ст.98 и Гражданского кодекса Украины, решение о внесении изменений в устав, об отчуждении имущества объединения на сумму, составляющую более 50 % ее имущества и о ликвидации организации принимаются большинством не менее как в 3/4 голосов присутствующих.

Также целесообразно установить порядок принятия решений органами объединения, согласно которому общее собрание принимает решение открытым голосованием простым большинством присутствующих, а решения правления и ревизионной комиссии принимаются поименным голосованием простым большинством голосов. Решения должны оформляться протоколами. Протоколы общего собрания должны быть подписаны председателем общего собрания и секретарем, а решения правления и ревизионной комиссии - их председателями, всеми их членами и секретарем с указанием результата голосования каждого из имеющих право голоса.

Типовой устав вообще не содержит положений о полномочиях председателя правления, без отражения которых в уставе он будет лишен возможности подписывать документы от имени объединения в банках и других учреждениях, распоряжаться средствами на счетах и в кассе объединения, выступать от имени объединения перед третьими лицами без доверенности.

Также, Типовой устав не содержит положений о полномочиях и заместителя председателя правления.

Нет в Типовом уставе положений о полномочиях ревизионной комиссии (или ревизора), которая должна обеспечить контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью правления объединения. Именно на этот орган  следует возложить функцию предотвращения злоупотреблениям со стороны руководства объединения, контроль за использованием и приумножением его финансов, временно не использованных и аккумулированных для проведения ремонтных работ и работ по благоустройству жилого комплекса. К компетенции ревизионной комиссии следовало бы отнести право немедленного отстранения должностных лиц от исполнения их полномочий в случае выявления злоупотреблений с их стороны, с одновременным созывом общего собрания членов объединения и назначением на срок до проведения общего собрания временно исполняющего обязанности из числа членов такого коллегиального органа.

3. Положения устава, устанавливающие требования устава к прозрачности деятельности и финансовой отчетности.

Зачастую по предварительной договоренности членов инициативной группы, готовящей учредительные документы, а в последующем - между председателем, секретарем собрания и правлением объединения в документы вносят не то, о чем шла речь и за что голосовали присутствующие, а то, что нужно руководящей команде. 

Поэтому желательно, чтобы:

1) были опубликованы на личной странице в интернет (например в социальной сети) или выданы на руки подписанные членами инициативной группы проекты документов и сведения о кандидатах на выборные должности, вносимые на рассмотрение, 

2) чтобы проводилась аудиозапись или видеосъемка как учредительного, так и всех последующих общих собраний. 

Иначе доказать несоответствие будет тяжело. Если инициативная группа, председатель, секретарь собрания или правление будут уличены в махинациях, согласно уставу совладельцы вправе как переизбрать их, так признать недействительными неправомерно поданные на регистрацию учредительные документы. См. статью "Швондерство грядет на смену ЖЭКам" 

Рекомендуется включить в устав положения об обязательности создании создании и администрирования организацией собственного интернет-сайта ОСМД (либо своей учетной записи в одной из общедоступных социальных сетей, таких как ВКонтакте или Фейсбук) на котором обязательно должны быть размещены:

 1. копия устава ОСМД и все последующие его изменения;
 2. количество членов ОСМД, количество лиц проживающих и зарегистрированных в доме (без раскрытия каких бы то ни было персональных данных);
 3. подробные технические данные о доме, относящихся к нему зданиях и сооружениях, придомовой территории, зеленых насаждениях, о наличии, протяженности и других технических характеристиках сетей общего пользования;
 4. объявления о проведении общих собраний членов ОСМД, повестка дня, проекты решений, документов и сведения о кандидатах на выборные должности, вносимые на рассмотрение общего собрания;
 5. ежегодные плановые и фактически выполненные сметы ОСМД по каждому дому отдельно, если в состав ОСМД входит несколько многоквартирных домов;
 6. основные документы работы органов управления объединения: копии протоколов общих собраний членов ОСМД, заседаний правления ОСМД, заседаний ревизионной комиссии;
 7. ежеквартальные Налоговые отчеты об использовании средств неприбыльными организациями и учреждениями (по форме, утвержденной приказом Государственной налоговой администрации Украины № 5 от 31.01.2011г. );
 8. фамилии, имена, отчества председателя и членов правления, председателя и членов ревизионной комисси, главного бухгалтера объединения, об их опыте работы и квалификации, о размерах их заработной платы (при наличии оплаты труда всех или некоторых из них);
 9. о заключенных объединением договорах и других сделках, предметом которых является оказание коммунальных услуг объединению и совладельцам многоквартирного дома, имущество неделимого фонда, ценные бумаги, автотранспортные средства и о других сделках, требующих государственной регистрации или нотариального удостоверения;
 10. о любых судебных делах с участием объединения, а также с участием третьих лиц, с которыми заключены действующие договоры, указанные в предыдущем пункте;
 11. копии документов о результатах проверок деятельности объединения, проведенных государственными компетентными органами;
 12. балансы объединения;
 13. образцы основных документов для обращения к органам объединения:

- заявление о приемы и о выходе из членов,

- договор между ОСМД и совладельцем многоквартирного дома, который не является его членом,

- запрос о предоставлении письменной информации о работе и отчетности ОСМД (с гарантией оплаты стоимости услуг копирования документов).

В случае обращения заинтересованных лиц за получением бумажных копий документов, подлежащих раскрытию, правление объединения может установить тариф в размере себестоимости расходов на их изготовление. Кроме того, в заявлениях о вступлении в члены объединения рекомендуется указывать имеющиеся электронные средства связи (такие как электронная почта, учетная запись в такой социальной сети, которая будет принята официальной для размещения инетрнет-сайта объединения).

Такие формы раскрытия информации обеспечивает равный, своевременный и несвязанный со значительным расходами доступ к информации.

4. Обеспечение непредвзятости, независимости, контроля и ответственности должностных лиц объединения.

Непосредственно в уставе нужно установить важные гарантии профессионализма и непредвзятости председателя правления и его членов, председателя и членов ревизионной комиссии, главного бухгалтера и других должностных лиц объединения, а также лиц, занимающих материально ответственные должности. 

На эти должности не могут быть назначены лица, имеющие непогашенную судимость за преступления против собственности или за совершение хозяйственных преступлений;

На должность председателя правления не должно назначаться лицо, не имеющие хотя бы трех лет опыта руководящей работы.

Кандидаты на должность председателя и членов правления, а также на должность ответственного секретаря должны утверждаться общим собранием по представлению ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссии должна обладать полномочиями вносить на общее собрание представление об установлении размера оплаты труда председателя и членов правления, председателя и членов ревизионной комиссии, главного бухгалтера а также других должностных лиц и работников объединения.

Размер оплаты труда председателя и членов ревизионной комиссии должен утверждаться общим собранием по представлению ревизионной комиссии.

На должность председателя ревизионной комиссии и главного бухгалтера не должны назначаться лица, не владеющие специальными знаниями в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, и не имеющие опыта работы в этой области свыше трех лет, а также лица, которые являются или в течении последних 3 лет занимали должность в составе правления или должность главного бухгалтера объединения.

Также не могут быть назначены, а назначенные должностные лица - подлежат досрочному переизбранию в таких случаях

- если они или члены их семей получают доходы от объединения (кроме доходов по оплате их труда), или от лиц, которые являются сторонами по обязательствам с объединением, объем которых в течении года превышает 5 % расходов за прошедший отчетный год, либо 5 % балансовой стоимости активов ОСМД на начало года, а также, если они находятся в трудовых или семейных связях с лицами, пребывающими в числе собственников или исполнительных органов таких хозяйствующих субъектов, 

- если они являются родственниками, членами семей или находятся в других личных отношениях по отношению друг к другу;

- если они являются работниками органов государственной власти или местного самоуправления.

Об отсутствии вышеназванных препятствий для занятия этих должностей должно быть указано как в уставе, так и в заявлениях этих лиц об их согласии на прием на работу.

В том случае, если в объединении находится несколько многоквартирных домов, следует установить ведение раздельного учета по каждому из домов.

Сметы объединения должны утверждаться общим собранием членов объединения ежегодно, одновременно с отчетом правления об исполнении смет за предыдущий период.

Ответственность за организацию соблюдения требований устава по раскрытию информации следует возложить персонально на председателя правления. 

Проекты смет объединения должны разрабатываться правлением и вноситься на утверждение общего собрания ревизионной комиссией.

Объединению желательно назначить лицо, ответственное за организацию процесса раскрытия информации, к полномочиям которого должны быть отнесены функции по обеспечению доступа к открытой информации. Эти функции могут быть возложены на ответственного секретаря правления, имеющего опыт работы в компьютерных системах и сетях.

Ответственный секретарь должен назначаться на должность общим собранием по представлению ревизионной комиссии и ей подчиняется.

Основными полномочиями ответственного секретаря должны быть:

- обеспечение подготовки и проведение общего собрания членов объединения;

- обеспечение предоставления своевременной и достоверной информации об объединении его членам, в т.ч. ее опубликование в собственных интернет-ресурсах объединения,

- хранение документов объединения, влючая архив,

- обеспечение связи с членами объединения

- по должности исполняет функции секретаря общего собрания, правления и ревизионной комиссии.

В состав органов управления объединения должны избираться только физические лица, в т.ч. конкретно определенные лица - представители юридических лиц-членов объединения. Полномочия должностных лиц объединения не могут быть переданы по доверенности другим лицам.

Работа коллегиальных органов объединения должна оформляться протоколами с поименным голосованием по повестке дня, которые подписываются всеми присутствующими. 

В устав нужно включить положение о том, что при осуществлении своих функций, должностные лица объединения должны действовать только в пределах предоставленных им полномочий, представляя объединение перед третьими лицами не вредить собственной деловой репутации, деоловой репутации других должностных лиц и объединения в целом.

Ревизионная комиссия должна иметь доступ ко всем документам объединения, иметь право в любое время получить объяснения от должностных лиц объединения, контролировать полноту и своевременность раскрытия правлением сведений, обязательных к размещению на сайте объединения, а также нести ответственность перед его членами за ее полноту и достоверность результатов проведенных ею ревизий.

У ревизионной комиссии должно быть право в случае выявления нарушения требований устава, а также в случаях непредставления запрашиваемых документов и информации своим решением временно отстранить от исполнения обязанностей любое должностное лицо объединения, одновременно созвав общее собрание членов объединения по вопросу досрочного его переизбрания и назначив на эту должность временно исполняющего обязанности.

Ревизионная комиссия должна быть вправе принимать решения о заключении договоров по предоставлению ей профессиональных консультационных услуг (юридических, аудиторских и т.п.). Право подписания таких договоров без доверенности должно принадлежать председателю ревизионной комиссии. Смета объединения должна включать статью расходов ревизионной комиссии на их оплату.

Отчеты ревизионной комиссии о результатах проведенных ею ревизий должны содержать оценку работы правления с учетом индивидуального взнос каждого его члена в работу объединения.

5. Создание, формирование и эффективное использование резервного и ремонтного фондов объединения. Инвестирование средств специальных фондов объединения

Положениями устава должны регулироваться формирование и использование (расходование) средств резервного и ремонтного фондов объединения, условия размещения свободных средств этих фондов и использования полученных от размещения этих средств пассивных доходов (банковских процентов, дивидендов). Создание этих фондов предусмотрено Законом Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома".

На смену злоупотреблениям с деньгами, которые должны были аккумулироваться коммунальными жилищно-эксплуатационными организациями и которые использовались их руководством на финансирование нужд, не связанных с содержанием жилого фонда следует привнести создание и эффективное использование средств резервного и ремонтного фондов. 

При достаточно высоком размере коммунальных платежей, результатом этих злоупотреблений стала колоссальная изношенность жилого фонда и отсутствие средств на его восстановление и капитальный ремонт как в бюджетах самих коммунальных жилищно-эксплуатационных организаций, так и в бюджетах местных советов, как собственников жилого фонда.

Пусть может быть не сразу эти положения понадобятся, но они крайне важны как для аккумулирования, так и для получения дополнительных "пассивных доходов" объединения в будущем (процентов и дивидендов по безрисковым финансовым инвестициям, таким как государственные ценные бумаги и т.п.). 

Хочется отметить, что такие положения предусмотрены законодательством для обеспечения безопасности размещения свободных денежных средств пенсионного фонда Украины и негосударственных пенсионных фондов.

Эти положения устава будут иметь значение для компаний по управлению активами и инвестиционных фондов, в которых БЕЗ РИСКА могут быть размещены свободные средства объединений, которые немедленно могут быть получены обратно для финансирования ремонтов и других важных нужд объединения.

Итак, приведем общие положения, позволяющие обеспечить эффективное управление финансовыми рисками средств Резервного и Ремонтного фондов. Более детально данные положения могут быть разработаны уже с учетом практики их использования отдельными объединениями.

Средства резервного и ремонтного фондов объединения могут использоваться на такие цели:

1) проведение текущих и капитальных ремонтов дома,

2) оплата административных расходов ОСМД, в т.ч. оплата труда работников ОСМД, связанного с администартивным управлением Ремонтным и Резервным фондами, в том числе на проведение тендеров в порядке и размерах, установленных сметами, в т.ч.:

- оплата услуг компаний по управлению активами;

- оплату услуг советника (советников) по инвестиционным вопросам;

- оплату услуг хранителя ценных бумаг;

- оплату услуг по проведению плановой аудиторской проверки;

3) инвестирование с целью получения "пассивных доходов": 

- размещение на банковских депозитных счетах, подтвержденные именными сберегательными сертификатами банковских учреждений, выданных на имя объединения,

- размещение в ценные бумаги, погашение и получение дохода по которым гарантировано Кабинетом Министров Украины, Советом министров Автономной Республики Крым, местными советами в соответствии с законодательством Украины;

- размещение в акции и облигации украинских эмитентов, которые в соответствии с нормами законодательства находятся в обращении на организационно оформленных рынках ценных бумаг Украины (кроме ценных бумаг, на которые осуществляется подписка согласно законодательству) и прошли листинг на фондовых биржах или в торгово-информационных системах, зарегистрированных в установленном порядке;

- размещение в ценные бумаги, погашение п получение дохода по которым гарантировано правительствами иностранных государства, где рейтинг внешнего дола не меньше класса А по шкале, установленной рейтинговыми агентствами Стандарт енд Пурс (Standard and Poor's), Мудіс (Moody's) або Фітч (Fitch);

- облигаций иностранных эмитетнотв с инвестиционным рейтингом класса А или выше по шкале, установленной рейтинговыми агентствами Стандарт енд Пурс (Standard and Poor's), Мудіс (Moody's) або Фітч (Fitch);

- акций иностранных эмитентов, которые находятся в обращении на организованных рынках и прошли листинг на одной из таких фондовых бирж, как Нью-Йоркская, Лондонская, Токийская, Франкфуртская або в торгово-информационной системе НАСДАК (NASDAQ). 

 Активы резервного и ремонтного фондов объединения не могут быть размещены в таких активах:

- ценные бумаги, эмитентами которых являются хранитель, компания по управлению активами, советни по инвестиционным вопросам, аудитор и лица, которые предоставляют консультационные услуги, с которыми заключены ОСМД соответствующие договоры, и их связанные лица,

- ценные бумаги, которые не прошли листинг фондовой биржи или торгово-информационной системы, зарегистрированных в установленном порядке,

- ценные бумаги, эмитентами которых являются институты совместного инвестирования,

- векселя,

- производные ценные бумаги.

Объединение и лицо, осуществляющее управление активами резервного и ремонтного фондов объединения, при проведении ими такой деятельности не вправе:

- выдавать имущественные гарантии, обеспеченные этими активами, а также любые кредиты (займы) за счет этих активов,

- заключать договоры купли-продажи или мены этих активов с обязательным условием обратного выкупа,

- держать на банковских депозитных счетах и в сберегательных сертификатах банков более 40 % общей стоимости этих активов, при этом не более 10 % их стоимости в обязательствах одного банка,

- приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги одного эмитетнта более 5% общей стоимости этих активов (кроме ценных бумаг, погашение и получение дохода по которым гарантировано Кабинетом Министров Украины),

- приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги, погашение и получение дохода по которым гарантировано Кабинетом Министров Украины, более чем 50 % общей стоимости этих активов;

- приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги, погашение и получение дохода по которым гарантировано Советом Министров Автономной Республики Крым, и облигации местных займов более чем 20 % общей стоимости этих актвов;

- приобретать или дополнительно инвестировать в облигации предприятий, эмитентами которых являются резиденты Украины, более чем 40% общей стоимости этих активов;

- приобретать или дополнительно инвестировать в акции, эмитентами которых являются резиденты Украины, более чем 40% общей стоимости этих активов;

- приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги иностранных инвесторов более, чем 20 % общей стоимости этих активов;

- приобретать или дополнительно инвестировать в ипотечные ценные бумаги, определенные законодательством Украины, более чем 40 % общей стоимости этих активов;

- приобретать или дополнительно инвестировать в объекты недвижимости более чем 10 % общей стоимости этих активов;

- приобретать или дополнительно инвестировать в банковские металлы более чем  10 % общей стоимости этих активов;

- приобретать или дополнительно инвестировать в другие активы, не указанные выше и не запрещенные законодательством Украины, более чем 5% общей стоимости этих активов,

- эмитировать любые долговые ценные бумаги и производные ценные бумаги;

- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых являются хранитель, лица осуществляющие управление этими активами, администратор, аудитор (аудиторская фирма) и лица, предоставляющие консультационные услуги, с которыми объединением заключены соответствующие договоры, и их связанные лица, члены объединения,

- приобретать ценные бумаги, кредитный рейтинг который не определен рейтинговым агентством или кредитный рейтинг которых соответствует спекулятивному уровню по национальной шкале, определенной законодательством Украины,

- держать средства на банковских депозитных счетах и в сберегательных сертификатах банков, кредитный рейтинг который не определен рейтинговым агентством или кредитный рейтинг которых соответствует спекулятивному уровню по национальной шкале, определенной законодательством Украины.

Основная проблема коммунального обслуживания многоквартирных домов ЖЕКами, ЖКС-ами и другими коммунальными предприятиями была и остается непрозрачность как использования денежных средств жильцов этими предприятиями, так и самих тарифов на жилищно-коммунальные услуг. Эта проблема обещает благополучно "перекочевать" в новую форму обслуживания домов при МАССОВОМ переходе к "коммунальному" самоуправлению - к Объединениям совладельцев многоквартирных домов.

Реформирование на местах уже началось, в Одессе - в частности. Смотрите статьи на сайтах Одесского городского совета , Союза левых сил, городских сайтов новстей http://misto.odess.ua, http://eho-ua.com , http://revisor.od.ua.

Типовой устав ОСМД был утвержден приказом Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 27.08.2033г. № 141 "Об утверждении Типового устава объединения совладельцев многоквартирного дома и Типового договора отношений собственников жилых и нежилых помещений и управляющего".

Другие не менее важные документы утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 11.10. 2002г. № 1521 "О реализации Закона Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома":

- Порядок государственной регистрации Объединений совладельцев многоквартирного дома;

- Порядок передачи жилого комплекса или его части с баланса на баланс;

- Порядок проведения расчетов с членами объединения совладельцев многоквартирного дома, которые имею перед ним задолженносить, за выполненные ими работы по содержанию неделимого и общего имущества объединения;

- Порядок создания специальных фондов объединения совладельцев многоквартирного дома.

Это важно: Типовой устав ОСМД не позволит зарегистрировать его как непрбыльную организацию, т.к. его положения не соответствуют требованиям Налогового кодекса Украины для включения учреждений и организаций в Реестр неприбльных. Подробнее смотрите в нашей статье Критерії віднесення установ та організацій до числа неприбуткових. Загальні норми щодо оподаткування неприбуткових організацій.

Для справки: большое число нормативных документов по работе ОСМД смотрите в Первом украиском юридическом форуме.

Одесский городской совет предлагает свое видение реформы, соответствующие образцы документов образцы документов и процедуры на своем сайте http://www.odessa.ua.

Вместе с тем, полагаем необходимым включить в устав нормы и правила, которые не один год вырабатывались судебной и правоприменительной практикой в сфере корпоративного управления и корпоративных споров. Мы говорим о правилах, направленных на обеспечение ПРОЗРАЧНОСТИ управления активами ОСМД, на обеспечение учета имущественных интересов его членов, и в первую очередь - аутсайдеров, не имеющих доступа к информации о работе и денежных потоках ОСМД.

Ничего не удастся изменить меняя организационно-правовую форму, но не изменив форм эксплуатации жилья и управления в жилищно-коммунальной сфере. Не изменив в первую очередь форм контроля за денежными потоками всем придется столкнуться с ситуацией, описанной в древней вьетнамской легенде о драконе. Так вот в ней говорится, что жил страшный непобедимый дракон. Он правил целой землей и не было ему равного ни в силе, ни в жестокости. Но нашелся герой, который победил дракона. Победил, убил чудовище и сел отдохнуть. И вдруг ощутил, как обрастает чешуей и обращается сам в дракона. А слуги дракона уже извещают из стен крепости: "Дракон победил. Да здравствует Дракон".

Откуда "вдруг" могут появиться в КАЖДОМ многоквартирном доме "управдомы" с высоким самосознанием и не занятые к тому же своим делом и своей работой, чтобы взяться за управление сложным хозяйством? Откуда"вдруг" могут взяться в каждом доме квалифицированному бухгалтеру, сантехнику, сварщику и многим другим профессионалам, которые каждый день добросовестно работали бы на нужды жильцов?

Эти должности займут люди, в своем большинстве - жильцы домов, не имеющие опыта ведения хозяйственной деятельности и управления бизнесом в современных сложных экономических условиях, те, кого образно уже окрестили "управдомами". Не останутся без работы и профессионалы, так успешно СВОИМИ усилиями создавшие критическую ситуацию в сфере ЖКХ, которую теперь пытаются всеми силами разрешить органы государственной власти и местного самоуправления.

В суматохе "скоростной" реформы ЖКХ могут быть упущено одно из важнейших условий передачи дома на баланс ОСМД. Согласно ч.1 ст.24 Закона Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" бывший собственник, на балансе которого находился дом до передачи Объединению, принимает участие в организации и финансировании первого после передачи на баланс капитальном ремонте дома.

И именно поэтому хочется сакцентировать внимание всех инициативных групп собственников помещений многоквартирных домов на том, что разработка учредительных документов, государственная регистрация ОСМД и документация, определяющая техническое состояние дома и условия финансирования первого капитально ремонта - не должны быть оставлены на самотек, без участия в этом процессе опытных юристов, бухгалтеров, архитекторов и строительных экспертов.

По вопросам юридической поддержки обращайтес не откладывая: от объявления о провдении учредительного собрания, до регистрации в Реестре неприбыльных организаций.

офис в квартиреПрезидент Украины Виктор Янукович ветировал закон "О внесении изменений в статью 6 Жилищного кодекса Украинской ССР (относительно определения жилой и общей площадей объекта жилой недвижимости)", который предусматривает запрет на использование помещений в жилых домах для потребностей производственного характера. Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины. Напомним, ранее Верховная Рада запретила использовать жилые помещения под производственные нужды.Источник: "Сегодня"

Документы работы инициативной группы о создании ОСМД:

1) Запрос в бюро технической инвентаризации (для установления состава всех совладельцев многоквартирного дома)
2) Запрос в адресное бюро (для установления регистрации места проживания совладельцев многоквартирного дома)
3) Уведомление совладельцам о проведении учредительного собрания ОСМД

Документы для подачи на регистрацию ОСМД:

1) Устав объединения совладельцев многоквартирного дома (доработанный) (извлечение)
2) Протокол учредительного собрания ОСМД
3) Сведения о результатах поименного голосования учредительного собрания ОСМД
4) Регистрационная карточка ОСМД
5) Список членов ОСМД

Основные документы работы общего собрания членов ОСМД:

1) Заявление о вступлении в члены ОСМД

2) Доверенность на участие в общих собраниях членов ОСМД

3) Устав ОСМД

Полный комплект документов можно получить, обратившись к он-лайн консультанту сайта на этой странице, или другим способом на странице "Контакты"

Подробнее...

 

      Этой статьёй мы завершаем цикл публикаций о регистрации ОСМД, и продолжаем практическую работу по их регистрации с нашими клиенами.

   Наш анонс: мы  сопровождаем весь процесс регистрации ОСМД, проводим подготовку проектов учредительных документов, объявлений и писем.
   Своим клиентам мы предоставляем консультации "он-лайн", по электронной почте, а при необходимости - и путем простой почтовой переписки.
  Мы разрабатываем и высылаем всем желающим ПОЛНЫЕ комплекты документов: объявления о проведении учредительного собрания, протокол учредительного собрания, проект устава, письма в госорганы и коммунальным предприятиям (поставщикам природного газа, воды, тепла, энергетикам, БТИ и другим) для формирования технической документации на дом и его инженерные сети, на земельный участок, на зеленые насаждения. В дальнейшем мы сопровождаем эту переписку, и государственную регистрацию вплоть до регистрации в Реестре неприбыльных учреждений и организаций в налоговой инспекции, консультируем и готовим дополнительные письма по ходу всей регистрации.

Подробнее...

Анонс: в следующей статье, завершающей цикл статей о создании ОСМД, раскроем важнейшие положения устава, которых нет в Типовом уставе, о том, как устранить коллизии с налоговым законодательством, чтобы ОСМД можно было все-таки зарегистрировать как "неприбыльную" организацию, расскажем за счет каких новых и дополнительных положений устава исключить возможности для злоупотреблений со стороны руководителей и работников ОСМД.
Типовой устав объединения совладельцев многоквартирного дома утвержден приказом Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства "Об утверждении Типового устава объединения совладельцев многоквартирного дома и Типового договора отношений собственников жилых и нежилых помещений и управителя" № 141 от 27.08.2003г. Однако как в результате изначально неполного отображения в нем положений, важных для эффективной работы ОСМД, так и ввиду последующих изменений в законодательстве, этот устав во многом не соответствует как нормам действующего законодательства, так и интересам совладельцев.

Подробнее...

Поскольку создание ОСМД становится неизбежным, постараемся раскрыть основные моменты в этой процедуре.

 

1. Определение формы создания Объединения совладельцев многоквартирного дома

1) создавать-ли ОСМД в своем отдельно взятом доме или делать одно ОСМД на несколько рядом стоящих домов?

2) создавать принимать-ли дом на баланс ОСМД, или заключить договор о его обслуживании с управляющей компанией, которая по своим функциям заменит коммунальное предприятие и будет обслуживать дом вместо ЖЭКа, ЖКСа и т.п.?

В помощь в выборе оптимального решения обоих этих вопросов рекомендуем произвести расчет, приведенный на сайте Одесского городского совета  

Для начала необходимо выяснить (в ЖКСе, ЖЭКе, МБТИ, УКСе, коммунальных предприятиях города, поставляющих услуги по присоединенным сетям и т.д.) и получить надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов:

Подробнее...

   Опыт и судебная практика показывают: БЕЗ УЧАСТИЯ ОПЫТНЫХ ЮРИСТОВ начинать организацию и регистрацию устава ОСМД в своем доме - это безответственно!


  Основная проблема  коммунального обслуживания многоквартирных домов ЖЕКами, ЖКС-ами и другими коммунальными предприятиями была и остается непрозрачность как использования денежных средств жильцов этими предприятиями, так и самих тарифов на жилищно-коммунальные услуг. Эта проблема обещает благополучно "перекочевать" в новую форму обслуживания домов при МАССОВОМ переходе к "коммунальному" самоуправлению - к Объединениям совладельцев многоквартирных домов.

Подробнее...

    Не  належать до самочинного будівництва: 
 •      для  будинків садибного типу - зведення на земельній  ділянці  тимчасових будівель (споруд) (навісів,  альтанок, наметів, кіосків  (крім малих архітектурних  форм  для  провадження  підприємницької  діяльності),   накриття,   літніх  душових,  теплиць,  свердловин,  криниць,  люфт-клозетів,  вигрібних ям,  замощень, парканів тощо);  перестановка обладнання в межах призначених приміщень; улаштування  чи  закриття  дверних  або  віконних  прорізів;   збільшення   або  зменшення житлової або допоміжної площі за рахунок демонтування чи  влаштування  перегородок  (на   величину   площі   горизонтального  перерізу   перегородок),   не  пов'язані  зі  змінами  призначення  приміщень та без порушення несучих  конструкцій,  комор,  знесення  печей  та  грубок,  утеплення і оздоблення стін,  засклення літніх  приміщень (крім улаштування веранд, тамбурів);

Подробнее...

Посібники для голів ОСББ,

матеріали для споживачів комунальних послуг,

методична література.

Назва публікації

1

 НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСББ и ЖСК

Книга является практическим пособием для предсведателей и актива объединений совладельцев многоквартирых домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), а также для всех собственников жилья. В книге представлены законы, нормативные акты, а также образцы документов.

2

 СПРАВОЧНИК защиты прав потребителя жилищно-комунальных услуг

В удобной и доступной форме излагаются правила и порядок предоставления услуг, основные правила и обязанности потребителей в отношениях с исполнителями жилищно-коммунальных услуг в городе Днепропетровске, даны рекомендации горожанам по их действиям в конкретных ситуациях. В справочнике приведено множество образцов документов (заявлений, жалоб, актов и т.п.), расчетов, таблиц, а также рекомендованный перечень законодательной и нормативной базы.

3

 ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ БУДИНОК КРОК ЗА КРОКОМ» Книга 1

КНИГА 1. «КРОК ПЕРШИЙ: СТВОРЕННЯ ОСББ» Цей посібник створено завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Посібник підготовлено фахівцями Інституту місцевого розвитку в рамках Проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» (Контракт № EPP-I-09-03-00006-00) - Вікторією Погорєловою, Дмитром Левицьким, Русланом Кундриком, Тетяною Кіщук та Евеліною Козиною.

4

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ для ревизионной комиссии

Настоящее положение регулирует порядок создания, деятельности и ликвидации ревизионной комиссии ЖСК/ОСМД, ревизионной комиссии ассоциации

5

 ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ БУДИНОК КРОК ЗА КРОКОМ» Книга 2

Книга 2. «КРОК ДРУГИЙ: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОСББ» Цей посібник створено завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Посібник підготовлено фахівцями Інституту місцевого розвитку в рамках Проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» (Контракт № ЕРР-І-09-03-00006-00) – Вікторією Погорєловою, Дмитром Левицьким, Русланом Кундриком, Тетяною Кіщук, Ольгою Олефіровою, Наталією Алексєєвою та Евеліною Козіною.

6

 Типовий порядок обробки персональних даних у базах персональних даних

Типовий порядок обробки персональних даних в базах персональних даних розроблено на виконання частини 10 статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» та відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №390/2011.

7

Порядок подання заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних

8

Заява про реєстрацію бази персональних даних

Приклад заповнення заяви для юридичних осіб

10 

Зобов'язання працівника відділу кадрів не розголошувати у будь-який спосіб персональні дані інших осіб, у тому числі працівників підприємства, кандидатів на вакантні посади, засновників, контрагентів – фізичних осіб

11

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних

Джерело 

 

 Дополнительно смотрите наши публикации:

 

 1. Наши публикации и образцы документов для создания и работы ОСМД
 2. Виктор Янукович разрешил открывать офисы в квартирах
 3. Где искать украденные миллиарды на реконструкцию ЖКХ?
 4. Перелік видів будівельних робіт, що не належать до самочинного (самовільного) будівництва
 5. Типове положення про порядок конкурсного відбору підприємств для утримання житлових будинків і прибудинкових територій та Типовий договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій

Види неприбуткових організацій в Україні

 1. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.
 2. Органи самоорганізації населення.
 3. Громадські організації. Легалізація об’єднання громадян без створення юридичної особи: переваги та особливості.
 4. Молодіжні та дитячі громадські організації.
 5. Громадські організації інвалідів.
 6. Науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.
 7. Заповідники, музеї та музеї-заповідники.
 8. Кредитні спілки.
 9. Пенсійні фонди.
 10. Спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб.
 11. Релігійні організації.
 12. Політичні партії.
 13. Професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, творчі спілки (спілки професійних творчих працівників), організації роботодавців.
 14. Благодійні організації.
 15. Торгово-промислові палати.
 16. Адвокатські об’єднання.
 17. Кооперативи: споживчі, обслуговуючі дачні, садові, гаражні, житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Садівничі товариства.
 18. Третейські суди.
 19. Фонди соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і інші фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок створення і діяльності неприбуткових організацій:

Податковий кодекс України (стаття 157 розділу III) від 2 грудня 2010 року № 2755-VI);

Наказ Державної податкової адміністрації України від 24 січня 2011р. № 37 «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій»;

Наказ Державної податкової адміністрації України вiд 31.01.2011  № 56 «Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій»

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV;

Господарський кодекс України вiд 16 січня 2003р.  № 436-IV;

Закон  України вiд 15 травня 2003р.  № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

Державний класифікатор «Класифікація видів економічної діяльності (NАCE, Rev. 1.1 – 2002) ДК 009:2005», затверджений наказом Держспоживстандарту України № 375 від 26 грудня 2005 р.;

Державний класифікатор «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» (КОПФГ), затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 р. № 97;

Форми реєстраційних карток затверджені Наказом Держкомпідприємництва України від 20.04.2007 № 54 "Про затвердження форм реєстраційних карток";

Закон України «Про систему центральних органів виконавчої влади» вiд 15.12.1999  № 1572/99;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» вiд 09 квітня 1999р.  № 586-XIV;

Закон України «Про місцеве самоврядування» вiд 21 травня 1997р.  № 280/97-ВР;

Закон України «Про судоустрій і статус суддів « вiд 07 липня 2010р.  № 2453-VI;

Закон України «Про органи самоорганізації населення» вiд 11 липня 2001р.  № 2625-III;

Закон України від 16 червня 1992 року № 2460-ХІІ «Про об’єднання громадян»;

Закон України від 1 грудня 1998 року № 281-ХІV «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003р. № 966-IV;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 140 «Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N145 "Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні"т;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 143 «Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян».;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 144 «Про порядок реєстрації символіки об’єднань громадян»;

Наказ Міністерства юстиції України від 8 липня 2011р. «Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань»;

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991р. № 875-XII;

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991р. N 1977-XII;

Закон України «Про наукові парки» вiд 25 липня 2009р.  № 1563-VI;

Закон України «Про освіту» вiд 23 травня 1991р.  № 1060-XII;

Закон  України «Про загальну середню освіту» вiд 13 травня 1999р.  № 651-XIV;

Закон України «Про професійно-технічну» освіту від 10.02.1998р.  № 103/98-ВР;

Закон  України «Про дошкільну освіту» вiд 11 липня 2001р.  № 2628-III;

Закон  України «Про позашкільну освіту» вiд 22 червня 2000р.  № 1841-III;

Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-III;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» вiд 19 листопада 1992р.  № 2801-XII;

Закон України «Про ветеринарну медицину» вiд 25.06.1992  № 2498-XII;

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» вiд 16 червня 1992р.  № 2456-XII;

Закон України «Про музеї та музейну справу» вiд 29 червня 1995р.  № 249/95-ВР;

Закон України «Про кредитні спілки» вiд 20 грудня 2001р.  № 2908-III;

Закон України  «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III;

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» від 28 серпня 2003р. N 41;

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ» від 22 червня 2004р.  N 1099;

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» вiд 09 липня 2003р.  № 1057-IV;

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» вiд 23 квітня 1991р.  № 987-XII;

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року  № 1045-XIV;

Закон України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" від 7 жовтня 1997р № 554/97-ВР;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності" від 1 червня 1998 р. № 762;

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. N 1017 "Питання державної реєстрації творчих спілок" із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 року N 501.

Закон України від 24 травня 2001 року N 2436-III "Про організації роботодавців";

Закон України  «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997р.  № 531/97-ВР;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій" від 30 березня 1998 р. N 382

Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри і порядок справляння плати за державну реєстрацію благодійних організацій" від 30 березня 1998 р. N 383;

Закон України від 2 грудня 1997 року N 671/97-ВР " Про торгово-промислові палати в Україні";

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1998 р. N 356 "Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово-промислових палат";

Наказ Міністерства юстиції України від 8 червня 1998 року N35/5 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації торгово-промислових палат";

Закон  України «Про адвокатуру» вiд 19.12.1992  № 2887-XII;

Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003р. № 1087-IV;

Закон України «Про споживчу кооперацію вiд 10 квітня 1992р.  № 2265-XII;

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» вiд 17 липня 1997р.  № 469/97-ВР;

Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001  № 2866-III;

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 11 жовтня 2002р.  № 1521 «Про реалізацію Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», якою затверджені: «Порядок державної    реєстрації    об'єднань    співвласників багатоквартирного будинку», «Порядок передачі  житлового  комплексу  або  його  частини  з балансу на баланс», «Порядок проведення    розрахунків    з   членами   об'єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку,  які  мають  перед  ним заборгованість,  за  виконані ними роботи з утримання неподільного та загального майна об'єднання», «Порядок створення спеціальних фондів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»;

Закон України «Про третейські суди» вiд 11 травня 2004  № 1701-IV;

Закон  України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» вiд 23.09.1999  № 1105-XIV;

Наказ Міністерства юстиції України від 16 серпня 2000р. «Про затвердження Порядку реєстрації статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і статутів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами України»;


Загальні правила державної реєстрації юридичних осіб в Україні.

Загальні правила державної реєстрації юридичних осіб визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», нормами Цивільного та Господарського процесуального кодексів України.

Особливості створення окремих установ та організацій визначається відповідними законами щодо цих організацій, перелік яких детально наведений в попередньому розділі.

Можливість надання статусу «неприбуткової» для установи чи організації визначна в одному законодавчому акті – в статті 157 Податкового кодексу України, у відповідності до якого організація включається державною податковою службою до реєстру неприбуткових установ та організацій.

Отже, наведемо перелік критеріїв за якими згідно норм Податкового кодексу України за організаціями визначається статус «неприбуткових» для їх включення в реєстр неприбуткових установ та організацій з відповідними коментарями.

Неприбутковими установами та організаціями є такі внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій:

1) усі такі, що утримуються виключно за рахунок коштів відповідних бюджетів органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створеними ними установи або організації;

2) створені у порядку, визначеному законом, для провадження виключно благодійної діяльності – благодійні фонди і благодійні організації;

3) громадські організації, які створені виключно згідно із відповідним спеціальним законом про такі організації, з метою надання:

– реабілітаційних послуг;

– фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів);

– соціальних послуг;

– правової допомоги;

– провадження екологічної діяльності;

– провадження оздоровчої діяльності;

– провадження аматорської спортивної діяльності;

– провадження культурної діяльності;

– провадження просвітньої діяльності;

­– провадження освітньої діяльності;

– провадження наукової діяльності;

4) творчі спілки;

5) політичні партії;

6) громадські організації інваліді;

7) спілки громадських організацій інвалідів та їх місцеві осередками;

8) виключно такі, яким надається підтримка держави науково-дослідні установи, внесені до Державного реєстру наукових установ;

9) виключно такі, яким надається підтримка держави, вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ;

10) заповідники, музеї та музеї-заповідники;

11) кредитні спілки, створені в порядку, визначеному відповідним законом;

12) пенсійні фонди, створені в порядку, визначеному відповідним законом;

13) спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників) – виключно такі, що утримуються лише за рахунок внесків своїх засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів ( щодо «пасивних доходів» див. примітку наприкінці цього переліку);

14) житлово-будівельні кооперативи;

15) об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;

16) релігійні організації, зареєстровані в порядку, передбаченому законом;

17) професійні спілки;

18) об'єднання професійних спілок;

18) організації профспілок;

19) організації роботодавців;

20) об’єднання організацій роботодавців;

21) інші, ніж визначені вище, юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів, за якими вони створені.

Примітка: до пасивних доходів неприбуткових організацій пунктом 14.1.268 Податкового кодексу України віднесені доходи,  отримані   у   вигляді процентів,  дивідендів,  страхових виплат і відшкодувань,  а також роялті. Поняття «роялті» визначено в пункті 14.1.225 цього ж Кодексу: роялті - будь-який платіж,  отриманий як винагорода за користування або за надання  права  на  користування  будь-яким авторським   та   суміжним  правом  на  літературні  твори,  твори мистецтва або науки,  включаючи комп'ютерні програми,  інші записи на  носіях  інформації,  відео- або аудіокасети,  кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення,  будь-яким патентом,   зареєстрованим   знаком   на   товари   і  послуги  чи торгівельною  маркою,  дизайном,  секретним  кресленням,  моделлю, формулою,   процесом,  правом  на  інформацію  щодо  промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). Не вважаються роялті платежі за отримання вказаних об'єктів у  володіння  або розпорядження чи власність  особи  або,  якщо  умови  користування такими  об'єктами  власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта  власності  або оприлюднити  (розголосити)  секретні креслення,  моделі,  формули, процеси,  права на інформацію щодо промислового,  комерційного або наукового  досвіду  (ноу-хау),  за  винятком  випадків,  коли таке оприлюднення   (розголошення)    є    обов'язковим    згідно    із законодавством України.

Статутні   документи  неприбуткових  організацій  повинні  містити вичерпний  перелік  видів  їх  діяльності,  які  не   передбачають одержання  прибутку  згідно  з  нормами  законів,  що регулюють їх діяльність.

Про особливості оподаткування окремих видів неприбуткових організацій буде відзначено у відповідних розділах щодо кожної з них.


Критерії віднесення установ та організацій до числа неприбуткових. Загальні норми щодо оподаткування неприбуткових організацій.

Неодмінними умовами, без додержання яких організацію не може буди включено до реєстру неприбуткових установ та організацій, є наявність в її установчих документах наступних норм:

1) у разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

2) має бути вичерпним перелік видів її статутної діяльності. Порушенням цієї вимоги також вважається використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності. Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу.

У разі якщо доходи неприбуткових організацій, що за законом звільнені від оподаткування, отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, доходи з яких звільнені від оподаткування, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. При цьому сума амортизаційних відрахувань не враховується.

Ставка податку на прибуток з таких доходів відповідно до п.151.1 ст.151 та п.10 розділу Прикінцеві положення Податкового кодексу України становить:

– з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23 відсотки;

– з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21 відсоток;

– з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19 відсотків;

– з 1 січня 2014 року - 16 відсотків.

Від оподаткування податком на прибуток звільняються доходи органів державної влади України, органів місцевого самоврядування та створених ними установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, отримані у вигляді:

1) коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

2) пасивних доходів;

3) коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, в тому числі доходи бюджетів від одержання активів іншої ліквідованої неприбуткової організації;

4) дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

Від оподаткування звільняються доходи кредитних спілок та пенсійних фондів, отримані у вигляді:

1) коштів, які надходять до кредитних спілок або пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом;

2) доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань;

3) дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються їм або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Від оподаткування звільняються доходи інших юридичних осіб, діяльність яких не передбачає отримання прибутку , отримані у вигляді:

1) разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і членів;

2) коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів;

3) дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Від оподаткування звільняються доходи спілок, асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб, створених для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів

– разових або періодичних внесків засновників і членів;

– пасивних доходів;

– дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Від оподаткування звільняються доходи релігійних організацій, отримані у вигляді:

– коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

– будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також пасивних доходів.

Від оподаткування звільняються доходи житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, отримані у вигляді:

– внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.

Від оподаткування звільняються доходи професійних спілок, їх об'єднань та організацій профспілок, а також організацій роботодавців та їх об'єднань, отримані у вигляді:

– вступних, членських та цільових внесків,

– відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу,

– безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і

– пасивних доходів, а також

– вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Отримані у вигляді коштів як третейський збір від оподаткування доходи наступних неприбуткових організацій, при яких утворені та діють постійно діючі третейські:

– при всеукраїнських громадських організаціях;

– при всеукраїнських організаціях роботодавців;

– при фондових і товарних біржах, саморегулівних організаціях професійних учасників ринку цінних паперів;

– при торгово-промислових палатах;

– при всеукраїнських асоціаціях кредитних спілок, при Центральній спілці споживчих товариств України;

– при об'єднаннях, асоціаціях суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, у тому числі банків.

Доходи або майно будь-яких неприбуткових організацій не підлягають розподілу між їх засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи), за винятком:

– кредитних спілок,

– пенсійних фондів,

– органів державної влади України, органів місцевого самоврядування та створених ними установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Доходи органів державної влади України, органів місцевого самоврядування та створених ними установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання зазначених організацій, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

При цьому із суми перевищення доходів над витратами зазначених неприбуткових організацій податок за вищевказаними ставками не сплачується.

Перелік платних послуг, які можуть надаватися зазначеними закладами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Доходи кредитних спілок та пенсійних фондів розподіляються виключно між їх учасниками в порядку, встановленому відповідним законом.

У разі, якщо доходи інших юридичних осіб, діяльність яких не передбачає отримання прибутку, отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, крім:

1) разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і членів;

2) коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів;

3) дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін, –

на кінець першого кварталу року, що настає за звітним, перевищують 25 відсотків загальних доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок із нерозподіленої суми прибутку за вищевказаною ставкою, до суми такого перевищення.

Внесення до бюджету зазначеного податку здійснюється за результатами першого кварталу року, що настає за звітним, у строки, встановлені для інших платників податку.

Неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів, у разі, якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел, інших, ніж ті, що підлягають звільненню від оподаткування.

У підрахунку суми перевищення доходів над витратами згідно вказаного порядку сума амортизаційних відрахувань не враховується.

Право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ органами державної податкової служби в порядку, встановленому законодавством.

У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій (професійних спілок, їх об'єднань та організацій профспілок, а також організацій роботодавців та їх об'єднань в частині обліку і подання податкової звітності за доходами, що підлягають оподаткуванню) та вирішує питання про виключення організацій із Реєстру неприбуткових організацій та установ і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень цього Кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації встановлений наказом Державної податкової адміністрації України від 24 січня 2011р. № 37 «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій» та Наказом Державної податкової адміністрації України вiд 31.01.2011 № 56 «Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій».

 До порушень також належить використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності. Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за вищевказаною ставкою. Рішення центрального органу державної податкової служби можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Термін «державні послуги» слід розуміти як будь-які платні послуги, обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами і організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. До розуміння терміна «державні послуги» не включаються податки, збори (обов'язкові платежі), визначені цим Кодексом.

Під терміном «основна діяльність» слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання реабілітаційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів), благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації). До «основної діяльності» також включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.

До основної діяльності не включаються операції з надання товарів, виконання робіт, надання послуг особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій:

– кредитних спілок,

– пенсійних фондів,

– інших, ніж визначені в підпункті "б" цього пункту, юридичних осіб, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів.

Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність.

СТАТУС ГРОМАДСЬКИХОРГАНІЗАЦІЙ

Основним нормативно-правовим актом, що регулює порядок утворення і діяльності громадських організацій в Україні є Закон України від 16 червня 1992 року № 2460-ХІІ  «Про об’єднання громадян» (далі – Закон про об’єднання громадян). Згідно цього закону  громадські організації можуть утворюватися із місцевим, всеукраїнським та міжнародним  статусом залежно від того, на яку територію поширюється діяльність організації.

Закон встановлює такі критерії визначення статусу громадської організації:

• До місцевих об’єднань належать об’єднання, діяльність яких поширюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону;

• Всеукраїнськими є ті об’єднання громадян, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцевіо середки у більшості її областей;

• Громадська організація є міжнародною, якщо її діяльність поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави.

Вибір статусу майбутньої організації має велике значення, оскільки від цього

залежить:

− по-перше, який орган здійснюватиме реєстрацію цієї організації;

− по-друге, перелік документів, який необхідно буде подати реєєструючому органу.

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХОРГАНІЗАЦІЙ

Легалізація об’єднань громадян є обов’язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації абоповідомлення про заснування. Принципова відмінність між цими двома способами легалізації полягає в тому, що у разі реєстрації об’єднання громадян набуває статусу юридичної особи, а в разі повідомлення про заснування – ні і, відповідно, не може виступати учасником цивільно-правових відносини від свого імені, виступати в суді, мати банківський рахунок, печатку та інші атрибути, необхідні для повноцінної діяльності.

Органи, що здійснюють легалізацію громадських організацій:

• всеукраїнських та міжнародних – Департамент легалізації та регулювання  діяльності бюро кредитних історій Міністерства юстиції України;

• місцевих громадських організацій, а також місцевих осередків всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян – Головне управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські,  районні, районні в містах Києві та Севастополі управління юстиції, виконавчі  комітети сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.

У разі, коли діяльність місцевої громадської організації поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, її легалізація здійснюється відповідним вищестоящим органом. Наприклад, якщо діяльність громадської організації поширюється на територію міста Києва та Київської області, її легалізацію не може здійснити ані управління юстиції в м. Києві, ані управління юстиції в Київській області.

Відповідно, для її легалізації слід звертатися безпосередньої до Міністерства юстиціїУкраїни як вищестящого органу.

РОЗМІРИЗБОРУЗА РЕЄСТРАЦІЮГРОМАДСЬКОЇОРГАНІЗАЦІЇ

Постановою Кабінету Міністрів від 26 лютого 1993 р. N 143 «Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян» установлено такі розміри збору зареєстрацію об’єднань громадян:

 • всеукраїнських - 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

• міжнародних - 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і 250 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у  валюті України за офіційним обмінним курсом Національного банку на час  сплати;  • місцевих об’єднань громадян, а також місцевих осередків зареєстрованих  всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян:

- o міжобласних, обласних, київських і севастопольських міських - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- міжрайонних, районних, міських, сільських, селищних - 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

За реєстрацію громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків.

Дитячі громадськіорганізації та професійні спілки від сплати реєстраційного збору звільняються. Реєстрація змін, що вносяться до статутних документів об’єднань громадян, також проводиться безоплатно.

Постанова надає право органам, що здійснюють реєстрацію об’єднань громадян, знижувати розмір збору, але не більш як на 50 відсотків, проте не вказує в якому порядку і на яких підставах така знижка може надаватися, тож навряд чи це положення може бути застосоване.


ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Для місцевих організацій:

 1. Нотаріально посвідчена заява засновників громадської організації (Зразок №1)

 Примітка. Таких засновників згідно законодавства має бути як мінімум 3, заява повинна  бути обов’язково засвідчена нотаріально.

 2. Протокол установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів (зразок №2)

Примітка 1. Засновники самостійно можуть обрати одну з запропонованих назв – установчий з’їзд, конференція або загальні збори.

Примітка 2. В ході установчого з’їзду обов’язково мають бути розглянуті наступні питання:

- про ухвалення рішення про створення організації, про затвердження статуту  організації;

- про обрання керівних органів організації. Бажано також включити до порядку  денного питання про повноваження на здійснення реєстрації організації. Це дозволить   вказаним в протоколі особам без будь-яких довіреностей засновників здійснювати всі   необхідні реєстраційні дії.

Рішення, ухвалені з усіх питань порядку денного обов’язково мають бути зафіксовані в протоколі.

Примітка 3. Протокол підписується лише головою та секретарем з’їзду, обраними на початку з’їзду, решта учасників не залишають своїх підписів. Підписи голови і секретаря в протоколі НЕ потребують нотаріального посвідчення.

 3. Статут організації, затверджений установчим з’їздом (в якості зразка наводимо  Статут Міжнародної громадської організації «Українська Громада»).

 Примітка 1. Статут обов’язково подається в двох примірниках з підписами керівника  організації на титульній сторінці кожного з примірників.

 Примітка 2. Можна також подати 3-5 додаткових примірників Статуту, які після реєстрації  будуть повернені організації з відміткою органу реєстрації та прирівнюватимуться до  нотаріально посвідчених.

 4. Відомості про засновників об’єднання громадян (Зразок №4)

 Примітка. Тут надаються відомості про тих осіб, які вказані в заяві як засновники  громадської організації.

 5. Відомості про склад керівництва центральних статутних органів (Зразок №5).

Примітка. Тут надаються відомості про тих осіб, які були обрані до керівних органів  організації вході установчого з’їзду.

 6. Документ про сплату реєстраційного збору.

 Примітка. Як правило це корінець банківської квитанції. Реквізити для перерахування збору за реєстрацію громадської організації можна дізнатися або в самому реєєструючому органі, або у відповідному територіальному управлінні державного казначейства. Увага!  Документ подається реєєструючому органу в оригіналі, тому бажано зробити і залишити  для себе декілька копій.

 7. Гарантійний лист власника приміщення, в якому знаходитиметься офіс організації  (якщо офіс знаходитиметься в нежитловому приміщенні) (Зразок №6) або  Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб  за формою 3 і письмова згода всіх повнолітніх осіб, зареєстрованих в даному  приміщенні, на розміщення в ньому керівних органів громадської організації.

 Примітка. Довідка за формою 3 видається у паспортному столі за місцем проживання.

Письмова згода повнолітніх осіб, зареєстрованих в приміщенні, оформлюється в довільній формі.

 8. Копія документу, що підтверджує право власності на приміщення.

Примітка. Таким документом може бути договір купівлі-продажу квартири, свідоцтво про  право власності, свідоцтво про право на спадщину і т.п.

Для реєстрації всеукраїнської громадської організації додатково надаються наступні документи:

 1. Протоколи загальних зборів місцевих осередків громадської організації в як мінімум 14 адміністративно-територіальних одиницях України (Зразок №7).

Примітка 1. Як вже зазначалося вище, згідно діючого законодавства всеукраїнською  визнається організація, яка має місцеві осередки в більшості областей України (АРК, міста  Київ та Севастополь при цьому прирівнюються до областей), тобто в більшості з 27  адміністративно-територіальних одиниць, що, відповідно, становить 14. Наявність таких  осередків підтверджується протоколами загальних (установчих) зборів, відповідно,  обласних, Київського та Севастопольського міських осередків, а також місцевого осередку  в АРК.

Примітка 2. Так само, як і для заснування громадської організації, для заснування її  місцевого осередку потрібно як мінімум 3 особи. Кожна з цих осіб повинна бути  зареєстрована на території адміністративно-територіальної одиниці, в якій створюється  місцевий осередок. Наприклад, людина не може бути зареєстрованою в Києві і виступати  засновником Донецького обласного осередку організації.

Примітка 3. В ході загальних зборів місцевого осередку обов’язково мають бути  розглянуті наступні питання: про заснування осередку організації і визначення його  місцезнаходження; про підтримку її Статуту, про обрання керівника осередку (а також  інших посадових осіб в разі необхідності); про обрання делегата (-ів) для участі в  установчому з’їзді організації на всеукраїнському рівні.

Примітка 4. В якості місцезнаходження осередку організації зазвичай подається адреса реєстрації (домашня адреса) керівника або іншої посадової особи осередку.

Примітка 5. Протоколи підписуються лише головами та секретарями загальних  (установчих) зборів, решта учасників зборів не залишають своїх підписів. Підписи в  протоколах НЕ потребують нотаріального посвідчення.

 Примітка 6. Паспортні чи будь-які інші особисті дані засновників місцевих осередків  реєструючими органами зазвичай не вимагаються, тому достатньо мати лише їхню адресу реєстрації та контактні телефони.

2. Дані про місцеві осередки, оформлені у вигляді таблиці (Зразок №8).

Примітка. В таблиці має бути наведена вся дійсна контактна інформація керівників осередків, оскільки представники реєструючого органу можуть захотіти зв’язатися із ними  для перевірки наведеної в протоколах інформації.

Для реєстрації міжнародної громадської організації додатково до всіх вище перерахованих подаються наступні документи:

 1. Заява від іноземця (громадянина іншої країни) про його готовність поширювати  діяльність організації на території країни, громадянином якої він є (Зразок №9).

Примітка. Заява від іноземця має бути нотаріально посвідчена. Найкращий варіант – це оформити таку заяву під час перебування іноземеця в Україні. В цьому випадку заява  буде складена українською мовою, засвідчена українським нотаріусом і не потребуватиме  жодних інших підготовчих дій для її подання до Мінюсту. Якщо ж такої можливості немає,  то іноземцю доведеться складати і посвідчувати заяву в своїй країні, легалізовувати її,  пересилати в Україну, а вже в Україні її потрібно буде перекладати на українську мову і засвідчувати переклад.

ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ СТАТУТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. При підготовці статуту організації не слід забувати, що Закон про об’єднання  громадян містить певні вимоги до його змісту, а саме, встановлює, що статут  повинен містити:

- назву об’єднання громадян (повну, а також скорочену), його статус та

- юридичну адресу;

- мету та завдання об’єднання громадян;

- умови і порядок прийому в члени об’єднання громадян, вибуття з нього;

- права і обов’язки членів (учасників) об’єднання;

- порядок утворення і діяльності статутних органів об’єднання, місцевих осередків та їх повноваження;

- джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об’єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та  іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;

- порядок внесення змін і доповнень до статутного документа об’єднання;

- порядок припинення діяльності об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією.

 2. Формулювання мети діяльності організації.

Формулювання мети діяльності громадської організації часто викликає суперечки  із реєструючими органами. Ст. 3 Закону про об’єднання громадян визначає, що  «громадська організація – це об’єднання громадян для задоволення та захисту  своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів». Де-факто ви можете створювати  громадську організацію, наприклад, для того, щоб об’єднати зусилля окремих  ініціативних груп в підтримці розвитку української культури на території Донбасу,  але де-юре представники реєструючого органу навряд чи дозволять вам  зафіксувати таку мету в статуті організації. Ґрунтуючись на вище наведеному  законодавчому положенні в більшості випадків вони будуть вимагати, щоб в меті  обов’язково було присутнє формулювання закону «для задоволення та захисту  законних інтересів своїх членів». В протилежному випадку реєструючий орган  може зробити висновок, що сформульована вами мета суперечить закону.

3. Розпорядження майном і здійснення права власності організації.

 Стаття 23 Закону про об’єднання громадян визначає, що право власності  об'єднання громадян реалізують їх вищі статутні органи управління, тобто  загальні збори (з’їзд, конференція тощо). На практиці це означає, що для того,  щоб організації здійснити, наприклад, закупівлю паперу або виплату заробітної  платні або будь-які інші дії із грошовими коштами чи іншим майном, необхідно  щоразу скликати загальні збори і отримувати їх рішення. Звичайно, що така система роботи є абсурдною. Щоб уникнути цього і залишатись в межах закону в  статуті можна зафіксувати положення згідно якого, наприклад, загальні збори  делегують функції з господарського управління майном організації президенту  (правлінню, виконавчому директору тощо). Це дозволить вказаним особам на  законних підставах здійснювати поточне розпорядження грошовими коштами та  майном організації.

4. Джерела надходження коштів.

Для того, щоб уникнути суперечок та непорозумінь із податковими органами,  визначаючи в статуті можливі джерела надходження коштів в організацію,  бажано повністю керуватися (скопіювати) положення п. 7.11.3 Закону України  «Про оподаткування прибутку підприємств», який визначає, які саме кошти  звільняються від оподаткування. При цьому в статуті важливо зазначити, що  добровільні пожертви також включають і всі види членських внесків (вступні,  цільові, благодійні, щорічні та ін.)

5. Найменування організації іноземною мовою.

Досить часто практикується фіксувати в статуті організації її повне та скорочене  найменування не тільки українською, але й декількома іноземними мовами, наприклад, російською та англійською. Окремі територіальні органи Міністерства  юстиції вимагають при цьому надати нотаріально посвідчений переклад назви  організації іноземною мовою, щоб переконатися, що переклад коректний і не  містить в собі нічого протизаконного чи аморального. Насправді така вимога  працівників Міністерства юстиції не є законною, адже Постановою Кабінету  Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 140 «Про затвердження Положення про  порядок легалізації об’єднань громадян» передбачено вичерпний перелік  документів, які надаються громадською організацією для проведення державної  реєстрації і нотаріально посвідчений переклад найменування організації до цього  переліку не входить, а відтак ніхто не має права вимагати у вас його надання. В  такій ситуації кожен має зробити власний вибір: або довго сперечатися із  реєструючим органом і доводити, що його вимога протизаконна, або витратити  незначну кількість часу та грошей і надати цей переклад.


ПОСТРЕЄСТРАЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ

Легалізація громадської організації органами Міністерства юстиції є важливим іскладним, але не єдиним етапом реєстрації громадської організації. Для її повноцінного функціонування як юридичної особи потрібно здійснити ще низку процедур, зокрема:

1. Внесення відомостей про організацію до Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій (ЄДРПОУ) і отримання Свідоцтва про  державну реєстрацію.

Після ухвалення Мін’юстом або його територіальними органами рішення про  легалізацію громадської організації, її керівник має надати органам Мін’юсту  заповнену Форму N 1 - реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи. Мін’юст передає цю картку державним реєстраторам за місцем знаходження організації, вони вносять відомості про організацію до ЄДРПОУ і направляють органам Мін’юсту Свідоцтво про державну реєстрацію організації, і вже Мін’юст видає це Свідоцтво керівнику організації або уповноваженій ним особі. Ця процедура в  середньому триває від двох тижнів до місяця.

2. Постановка на облік в органах Державної податкової адміністрації.

Як правило, інформація про реєстрацію нової юридичної особи передається  державними реєстраторами податковим органам автоматично після внесення  відомостей про організацію до ЄДРПОУ. Факт взяття організації на облік як  платника податків підтверджується довідкою 4-ОПП, що надсилається  податковим органом за офіційним місцезнаходженням організації протягом 3-х  днів з моменту постановки на облік. Дуже важливо отримати цей документ,  оскільки якщо довідка 4-ОПП буде з певних причин повернена поштою до  податкових органів з відміткою про відсутність організації за вказаною адресою  (наприклад, організація ще не встигла розмістити свою вивіску в будівлі і  листоноша через це не знайшов її і не передав конверт із довідкою), інформація  про це буде передана податковій міліції для проведення перевірки, що є  тривалим, складним і неприємним процесом.

3. Постановка на облік в Пенсійному фонді, Фонді соціального страхування на випадок безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової  втрати працездатності, Фонді соціального страхування від нещасних  випадків на виробництві та професійних захворювань.

Інформація про реєстрацію організації до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування також передається автоматично, але не завжди ці  фонди автоматично надсилають організації свідоцтва/повідомлення про взяття її  на облік. В більшості випадків за такими документами керівник організації або  вповноважена особа має з'явитися особисто. Оптимальний варіант тут –  зателефонувати до відповідних територіальних відділень цих фондів і уточнити  як саме ними здійснюється видача свідоцтв/повідомлень про постановку на  облік.

4. Отримання Довідки Державного комітету статистики.

Для отримання такої довідки слід звернутися до управління Державного комітету статистики за місцезнаходженням організації.

5. Виготовлення печатки.

 Послуги з виготовлення печаток сьогодні надає велика кількість підприємств,  тому єдине, що необхідно тут зробити – це обрати підрядника, погодити з ним  ескіз печатки і оплатити послуги. Слід пам'ятати, що отримати печатку може  лише керівник організації або особа, вповноважена на це статутом або  відповідною довіреністю. Тому якщо керівник не може самостійно з’явитись для  отримання печатки, необхідно заздалегідь потурбуватись про виготовлення  нотаріально посвідченої довіреності від імені організації на отримання печатки.

6. Відкриття банківського рахунку.

Для відкриття рахунку банку зазвичай необхідно надати наступний перелік документів:

• Нотаріально посвідчені картки з відбитками печатки організації та  зразками підписів осіб, яким надається право першого і другого підписів  банківських документів (в 2-х екземплярах);

• Нотаріально посвідчена копія статуту;

• Копія свідоцтва про державну реєстрацію;

• Копію документа, що підтверджує взяття організації на податковий облік (довідка 4-ОПП);

• Копію документа, що підтверджує реєстрацію організації як платника соціальних страхових внесків до Фонду соціального страхування від  нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

• Копію повідомлення про взяття на облік в Пенсійному фонді України;

• Копії протоколу загальних зборів (вищого органу управління організації),

наказу або іншого документу, що підтверджує призначення на посаду керівника організації та інших осіб, яким буде надано право першого або  другого підпису банківських документів;

• Копію Довідки з Державного управління статистики;

• Копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру осіб, яким надано право першого і другого підпису банківських документів.

Даний перелік може незначним чином варіюватися залежно від вимог кожного конкретного банку.

7. Отримання рішення про присвоєння організації коду неприбутковості.

Для того, щоб звільнити кошти, які надходять громадській організації для здійснення її суспільної діяльності, від оподаткування, громадській організації  необхідно отримати рішення податкового органу про визнання її неприбутковою і  присвоєння відповідного коду неприбутковості. Порядок та умови присвоєння  кодів неприбутковості, а також їх перелік визначається Наказом Державної  податкової адміністрації України від 03 липня 2000 р. №355 «Про затвердження  порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)».

Зазвичай громадським організаціям присвоюється код неприбутковості 006.

 Для отримання такого коду до податкового органу за місцезнаходженням  організації подається заява, а також нотаріально посвідчені копії статуту,  свідоцтва про державну реєстрацію та свідоцтва про реєстрацію громадської  організації Міністерством юстиції України. Податковий орган перевіряє ці  документи і за відсутності підстав вважати, що організація була створена з метою  отримання прибутку, ухвалює рішення про присвоєння організації коду  неприбутковості протягом 10-ти днів з моменту надходження документів на його  розгляд.

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Відповідно до Закону про об’єднання громадян заява про реєстрацію місцевоїгромадської організації розглядається у 3-денний строк з дня надходження документів. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення.

Заява про реєстрацію всеукраїнської та міжнародної громадської організації розглядається протягом одного місяця. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово в 10-денний строк.

Таким чином, реєстрація в органах Міністерства юстиції (з урахуванням часу очікування офіційної відповіді) місцевої громадської організації вимагатиме не більше тижня, реєстрація всеукраїнської та міжнародної організації – не більше 1,5 місяця.

Слід пам’ятати, що засновники громадської організації вбудь-який момент до ухвалення  органами Міністерства юстиції рішення щодо реєстрації чи відмови в реєстрації  громадської організації можуть відкликати подані документи з метою їх доопрацювання,  подавши відповідну заяву до реєструючого органу. При повторному поданні документів  до органів міністерства юстиції їх розгляд знову буде здійснюватися протягом місяця.

Що стосується постреєстраційних процедур, то вони можуть тривати від двох місяців до півроку. Це слід враховувати, розпочинаючи роботу над створенням і реєстрацією громадської організації.

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ В МІН’ЮСТІ. ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇІНФОРМАЦІЇ

 Додаткову інформацію з питань легалізації громадських організацій можна отримати на сайті Міністерства юстиції України за посиланням http://minjust.gov.ua/0/11719, а також щочетверга (консультаційний день) в самому Міністерстві юстиції на особистому прийомі або за телефонами 8(044)271-17-05, 8(044)271-16-98. В інші дні співробітники Міністерства консультацій не надають.  

Одесситы-жители поселка "Сахарный" не сегодня-завтра могут оказаться без крыши над головой. 
24.04.2012г. Телеканал "Круг". Ирина Мунтян.

Юрист Сергей Золотопуп, житель поселка Надежа Мошняга.

semejnoe pravo

Семейное право Украины. 
Видеоурок - презентация.

Бесплатный видео-урок

Бесплатный видеоурок

Logo VP

 


remont obuvi